25 Mar 2013
Betekenis Tarotkaart De Dwaas

De Dwaas

Een jongeman loopt onverschrokken naar de rand van de afgrond, hij lijkt niet te gaan stoppen. Hij kijkt ook niet waar hij zijn voeten neerzet want zijn hoofd is geheven en »

Read More
27 Feb 2012
Betekenis Tarotkaart De Keizer

De Keizer

De Keizer zit op een troon van steen. Vier ramskoppen vormen de versiering. Hij draagt een rode mantel met daaronder een stalen harnas. Op de rode mantel is weer een ramskop »

Read More
27 Feb 2012
Betekenis Tarotkaart De Keizerin

De Keizerin

De Keizerin – betekenis tarotkaart Rechtop: Het vermogen om liefde te geven en te nemen. Creativiteit, groei, geluk en overvloed. Huiselijke en financiële voorspoed. »

Read More
27 Feb 2012
Betekenis Tarotkaart De Hogepriesteres

De Hogepriesteres

De Hogepriesteres – betekenis tarotkaart Rechtop: Er zijn veranderingen op komst, veelal positief. Onbekende nog verborgen factoren beïnvloeden de kwestie. Wijsheid »

Read More
27 Feb 2012
Betekenis Tarotkaart De Magier

De Magier

De Magier – betekenis tarotkaart Rechtop: Plannen maken. Het uitvoeren of uitwerken van een idee. Je concentreert je op een doel, ambitie of plan. Omgekeerd: Je ambities »

Read More