Ga naar de inhoud

De Sibille van Cumae

De Sibille van Cumae

Een geestelijke zuster van het Orakel van Delphi was de Sibille van Cumae. In feite waren er in de oudheid meerdere orakels bekend, op basis van oude geschriften kennen we er zeker tien. Ook het Orakel van Delphi stond bekend als een van de Sibillen. De eigennaam van het eerste orakel werd verheven tot de soortnaam toen er rond de 5e eeuw voor christus een soort explosie van het aantal Orakels plaatsvond. De orakels bleven tot ver in de middeleeuwen bekend doordat ze door kunstenaars en schrijvers werden aangewezen als de tegenhangers van de profeten die in het oude testament de komst van de Messias hadden voorspeld. Vijf Sibillen hebben zelfs een plekje weten te verwerven in de fresco’s van de Sixtijnse kapel van het Vaticaan. Dat geeft aan hoelang de voorchristelijke orakels nog hun invloed op de westerse cultuur hebben uitgeoefend.

Een boek met Orakels

Waar het Orakel van Delphi haar voorspellingen uit de door vulkanische dampen veroorzaakte hallucinaties haalde, haalde de Sibille van Cumae haar wijsheden uit een boek. Meerdere boeken eigenlijk, maar een aantal verbrandde zijzelf in een interactie met de Romeinse koning Tarquinus Superbus. Deze koning wilde niet de prijs voor de boeken betalen die de Sibille bedong, zij verbrandde telkens een van de boeken, maar hield de totale prijs gelijk. De koning gaf niet toe tot er nog maar één boek over was en betaalde toen de hoge prijs voor zijn zuinigheid. Of hij uiteindelijk tevreden was met de aankoop vertelt de mare niet.

Een boek met alle antwoorden

De boeken stonden bekend als de Sibillijnse boeken en waren een soort voorschriften met wat er aan rituelen uitgevoerd moesten worden om voorspoed te bestendigen en rampspoed af te wenden. Deze boeken waren volgens de mare geschreven door de Sibille van Erytrhraea. Op de fresco’s van Michelangelo staan een aantal sibillen dan ook afgebeeld met grote boeken waaruit zij de toekomst voorzeggen. In feite zijn de Sibillijnse boeken het oeroude equivalent van het moderne boek met alle antwoorden. Op deze site kun je vragen stellen aan de Sibille van Cumae, die dan een antwoord geeft uit haar Sibillijnse boek