Ga naar de inhoud

Hermetische Tarot

De Praktische Tarot van Dio Raman op de Tarot Lezer

De Praktische Tarot van Dio Raman

Een tijdje terug kocht ik dit boek in een antiquariaat in Leiden. Het trok mijn aandacht omdat ik een vage herinnering had aan dit boek, ooit geleend uit de bibliotheek van Vlaardingen circa 25 jaar terug. Ik vond het toen een mysterieus werkje, dat zich niet heel erg aan de conventies van de gangbare tarot handboeken leek te houden. De ondertitel luidde spelen met de hermetische tarot.

Hermetische tarot - de heerser

De Heerser

De Heerser symboliseert de controle over de fysieke wereld. We kennen hem als koning, manager en elk ander soort leiderstype. Voor hem geldt het credo geest over materie. Hij zet de wereld naar zijn hand. De kroon, de ketting en de scepter staan voor zijn wereldlijke macht. De Zon en de Maan op zijn zijn borst geven aan dat zijn rijk zich onbeperkt uitstrekt over “Alles onder de zon en maan” .

Hermetische tarot - de oermoeder

De Oermoeder

Oerbeeld: De oermoeder staat voor de levensgevende kracht in de stoffelijke wereld ofwel moeder natuur. Zij biedt geborgenheid, veiligheid en zorgeloosheid. De oermoeder staat voor de bron waar alles uit geboren wordt en biedt de mens een directe link naar zijn oorsprong. Zij voedt, behoedt en laat de het nog ongevormde leven door haar tot wasdom komen. Zij draagt de grondstof voor het leven in zich en wacht op de vormende goddelijke vonk die het leven uiteindelijk met een wil en ziel begiftigd. Dit wordt gesymboliseerd door de lotusbloem die voor haar in het water drijft. Voor eenieder die het leven te moeilijk vindt, staat de oermoeder ook voor het zorgeloze kinderbestaan, beschermd en veilig terug achter moeders rokken.

Hermetische tarot - de magier

De Magier

Oerbeeld: De magiër is de uitdrukking van de creatieve vermogens van de mens. Hij is in staat de realiteit te veranderen of zelfs het nieuwe te scheppen. Het vereist verbeeldingskracht om ideeën vanuit de geest in zichtbare vorm uit te drukken. De magiër is in zijn scheppingsdrang het instrument van de schepper. Hij is in staat om boven zichzelf uit te stijgen en anderen tot voorbeeld te zijn, maar hij kan zich ook te ver verwijderen van het gezonde verstand en doorslaan in dingen doen, omdat hij ze kan doen.

Hermetische tarot - de hogepriesteres - de tarot lezer gratis kaartleggen

De Hogepriesteres

De hogepriesteres staat voor de oerwijsheid. De wijsheid die de rede overstijgt en gevoed wordt uit de bronnen van de innerlijke en de uiterlijke wereld. De hogepriesteres staat voor de polariteit van de realiteit, het leven en de wereld. Het leven is doortrokken van extremen en de enige manier om wijsheid te verwerven is door deze tegenstellingen te ervaren en met elkaar in overeenstemming proberen te brengen. De hogepriesteres komt door haar ervaring en levenswijsheid uiteindelijk uit in het midden