Ga naar de inhoud

De Heerser

Hermetische tarot - de heerserHermetische Tarot – De Heerser

Oerbeeld: De Heerser symboliseert de controle over de fysieke wereld. We kennen hem als koning, manager en elk ander soort leiderstype. Voor hem geldt het credo geest over materie. Hij zet de wereld naar zijn hand. De kroon, de ketting en de scepter staan voor zijn wereldlijke macht. De Zon en de Maan op zijn zijn borst geven aan dat zijn rijk zich onbeperkt uitstrekt over “Alles onder de zon en maan” . De heerser staat voor ons organisatievermogen, voor het beschermen van de zwakken en het strikt handhaven van de wet, zodat het rijk tot groei en welvaart kan komen. Dit is de persoon waar een ieder naar opkijkt in moeilijke tijden. Uiteindelijk staat de Heerser voor zelfdiscipline en het nemen van verantwoordelijkheid.

Algemeen: Bestuurlijk en regulerend optreden, organisatievermogen, constructief te werk gaan, praktisch gebruik maken van de creativiteit, verantwoordelijkheid nemen, beschermen, conservatisme.

Persoonlijk: Door je zelfdiscipline en hard werken heb je successen geboekt. Je hebt iets opgebouwd wat nu gehandhaafd moet worden. Daarvoor heb je de verantwoordelijkheid aanvaard en dit neemt een groot deel van je aandacht en energie in beslag. Er bestaat het gevaar dat je jezelf in dit werk verliest, eerzucht en arrogantie liggen op de loer. Jij kunt anderen inspireren door je voorbeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *