Meteen naar de inhoud

De Magier

Hermetische tarot - de magierHermetische Tarot – De Magiër

Oerbeeld: De magiër is de uitdrukking van de creatieve vermogens van de mens. Hij is in staat de realiteit te veranderen of zelfs het nieuwe te scheppen. Het vereist verbeeldingskracht om ideeën vanuit de geest in zichtbare vorm uit te drukken. De magiër is in zijn scheppingsdrang het instrument van de schepper. Hij is in staat om boven zichzelf uit te stijgen en anderen tot voorbeeld te zijn, maar hij kan zich ook te ver verwijderen van het gezonde verstand en doorslaan in dingen doen, omdat hij ze kan doen. De magiër staat voorde mens met vele talenten.

Algemeen:  Jezelf meester zijn, oorspronkelijkheid, vormgeving van ideeën, creatieve vermogens, verbeeldingskracht, doelbewust handelen.

Persoonlijk: Je hebt een grote verbeeldingskracht en creatieve aanleg. Als je dromen en idealen weet te verwezenlijken zullen anderen naar je opkijken en je proberen na te volgen, zonder die resultaten zullen ze je beschouwen als een fantast en je snel terzijde geschoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *