Ga naar de inhoud

Zwaarden Aas

betekenis tarotkaart Zwaarden Aas

Zwaarden Aas – betekenis tarotkaart

Rechtop: Een crisis of conflict leidt tot veel beroering, waaruit jij als winnaar tevoorschijn komt. Je zegeviert door je wilskracht en intelligentie op een eerlijke wijze.

Omgekeerd: Door verkeerd gebruik van je macht wordt een conflict groter. Je oefent teveel druk uit, zodat de problemen onoverkoombaar worden.

Element:  Lucht  Astrologie: Waterman, Tweelingen, Weegschaal

Zwaarden Aas – uitgebreide verklaring

Rechtop: De zwaarden aas staat voor een heftige situatie of een heftig conflict waar je in terecht komt. Jij blijkt door je mentale wilskracht in staat om deze situatie in je voordeel te beslechten. Doordat je dit met intelligentie en een gepaste uitoefening van kracht bereikt wordt deze overwinning ook door je omgeving als zodanig ervaren. Als de zwaarden aas in een legging over de toekomst gaat dan is dat een aanmoediging om de huidige strijd vol te houden, uiteindelijk zul je zegevieren.

Omgekeerd: De zwaarden aas omgekeerd staat voor een heftig conflict of een behoorlijke beroering die door jou verkeerd aangepakt wordt. Je probeert te hard in te grijpen, je macht uit te oefenen of je zin te hard door te drijven. Dit levert een averechts effect op. In plaats van de overhand wordt de weerstand juist groter. Het conflict loopt verder uit de hand. De situatie wordt steeds chaotischer en het lijkt niet mogelijk om nog als winnaar uit deze strijd te komen. De zwaarden aas staat maakt een enorme kracht en energie los. Zelfs als je alle weerstand overwint blijft er uiteindelijk niets over van waar je voor gevochten hebt. Dat is een zogenaamde Pyrrusoverwinning.

Zwaarden Aas – beschrijving

Betekenis van de tarotkaart zwaarden aas bij het kaartleggen met de tarotHet licht van de schepper schijnt op een tweesnijdend zwaard Met een lauwerkrans. De wolken zijn dreigend en stormachtig, de stralen doorsnijden de lucht met koele en afstandelijke precisie. Het gevest van het zwaard is bezet met robijnen.

De Aas van Zwaarden is de oerbron van het element Lucht. Lucht is de kracht van het denken, het denkvermogen. Alles ontstaat uit de gedachte.

Zoals de lucht steeds in beweging is, zo is het ook gesteld met het denken, het verstand. Het is voortdurend in beweging. Gedachten kunnen zowel positieve doeleinden als ik-gerichte doeleinden gelden.

In de Zwaarden-reeks is sprake van fysieke en/of mentale activiteit.
Het zwaard als zodanig is een wapen om te vechten, een werktuig om te snijden, te scheiden en te verdelen en tevens symbool voor oordelen.

Zwaarden Aas vertegenwoordigt in positieve zin het zwaard van de geest, het hoger denken. In deze zin wordt het verstand-denken tot geest-denken. Dit betekent, dat de geest heerst over de materie, hetgeen tot uitdrukking komt in kracht en onderscheidingsvermogen.

Het zwaard wijst recht omhoog en duidt op juiste waarneming. Het doordringt de kroon van de materie, stijgt boven de materie uit. Wijsheid leidt ons over de aardse grenzen en begrenzingen heen naar de geestelijke waarheid, die het leven omvat. Het berglandschap symboliseert eveneens deze geestelijke waarheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *