Ga naar de inhoud

Het Rad van Fortuin

Betekenis Tarotkaart Het Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin – betekenis tarotkaart

Rechtop: Een voorspoedige wending van het lot. Aan alle goede dingen komt een eind, maar ook aan alle ellende in het leven. Momenteel zit je in de lift. De kaarten zijn gunstig, grijp je kans en neem desnoods een berekend risico.

Omgekeerd: Het zit je momenteel niet mee. Op het wiel van de tijd zit je momenteel in de lift naar beneden. Het lijkt wel of dezelfde problemen zich blijven herhalen. De kaarten liggen ongunstig, voorzichtigheid en uitstel zijn nu beter dan doorgaan.

Astrologie – Jupiter    Element – Vuur

Het Rad van Fortuin – uitgebreide verklaring

Rechtop: Het Rad van Fortuin kondigt verandering aan.  Het wiel van de tijd, draait voort zonder te stoppen en houdt geen rekening met ons als mensen. Alles is in beweging. Rijken worden opgebouwd en gaan ten onder, rijkdom komt en gaat. Elke dag brengt nieuwe kansen maar niets is blijvend. Het rad van Fortuin mengt goed met kwaad en licht met duister. Zoals de tarotkaart nu ligt ziet het er gunstig voor je uit. Je zit in de lift en dit is het moment om een kansje te wagen, zij het op zakelijk gebied of in de liefde. Het Rad van Fortuin uit zich nu in allerlei schijnbaar toevallige en fortuinlijke voorvallen. Het is aan jou om deze gunstige omstandigheden in je voordeel te benutten. Het Rad van Fortuin raad je aan om de gunstige omstandigheden te herkennen, te accepteren voor wat ze zijn en er vol in mee te gaan. Je gehele leven kan zich nu in een gunstige zin veranderen.

Omgekeerd: Het rad van Fortuin omgekeerd vraagt je te accepteren dat het leven niet alleen uit goede dingen bestaat. Wij ervaren vreugde alleen als er ook ellende is om het tegen af te zetten. Er waait een ongunstige wind in je leven, als je nu risico’s neemt dan levert dat geen succes op. Het lijkt wel of dezelfde problemen zich steeds herhalen en als je kijkt naar je huidige situatie ga je in een kringetje rond, zonder dat je eruit kunt komen. Voor dit moment past het om rustig aan te doen, voorzichtigheid is geboden. Houdt er rekening mee dat om uit deze situatie te geraken het nodig kan zijn om de gifbeker helemaal leeg te drinken. Verzet is onmogelijk, woede en teleurstelling zijn futiel. Uit de goot kruipen, lukt pas als je erin gelegen hebt. Maar eeuwig draait het rad door en de tijd heelt alle wonden. Ook voor jou zullen weer betere tijden aanbreken.

Het Rad van Fortuin – beschrijving

Tarotkaart Het Rad van Fortuin

Deze tarotkaart is zo afgeladen met symbolische tekens en wezens, zodanig dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. In het midden zien we een grote cirkel gevuld met alchemistische en kabbalistische tekens en de letters van de Tarot (TARO). Direct op het rad draaien drie wezens mee, boven op zit de sfinx met een tweesnijdend zwaard, links gaat de slang Typhon of Seth naar beneden en rechts draait Hermanubis of Anubis(de mensfiguur met de kop van een jakhals) mee naar boven.  In de vier hoeken van de kaart zie je een engel, een gevleugelde os, een gevleugelde leeuw en een adelaar. Alle vier met een geopend boek. Het gehele tafereel is geplaatst tussen de wolken in een blauwe lucht. De tarotkaart het rad van fortuin is genummerd met het romeinse cijfer 10 (X)

Het Rad van Fortuin – Symboliek

Dit is de tiende kaart van de grote arcana en zo zwaar beladen met symbolische tekens en figuren dat de betekenis bijna verloren lijkt te gaan in deze symbolische kakafonie. Misschien is dat ook wel een diepere betekenis, want dit is natuurlijk ook hoe de werkelijkheid van het universum zich aan ons voordoet. Ene chaotische, onlogische, ondoorgrondelijke en zich steeds herhalende brij van gebeurtenissen. Het rad stelt de cyclus voor van het leven, van dood en wedergeboorte, de jaargetijden, de opkomst van goed en slecht, licht en duister, zoals dat zich aan ons voordoet. De vier figuren in de hoeken van de kaart stellen de vier elementen voor waar alles uit is opgebouwd. De stier staat voor de aarde, de leeuw voor vuur, de adelaar voor lucht en de engel voor water.  De opgenslagen boeken staan voor de kennis van dat alles zoals dat door de ervaring aan ons als mensen onderwezen wordt. In feite heeft de kluizenaar van de vorige tarotkaart dit inzicht juist door ervaring verworven.

Op het rad zelf zien we de verpersoonlijking van het kwade (de slang) omlaag reizen, het goede (Anubis) omhoog reizen en het inzicht in goed en kwaad (de sfinx) in relatieve rust boven op het rad zitten. De sfinx is niet onderworpen aan de beweging van het rad omdat zij licht en duister heeft verenigt als essentiele onderdelen van het bestaan terwijl de extremen als goed en kwaad voortdurend onderworpen zijn aan opkomst en ondergang. Het tweesnijdend zwaard van de sfinx wijst erop dat onderscheid tussen goed en kwaad nog steeds belangrijk is. Binnen in het rad zien we de letters TARO die als we het rad vervolgen weer het woord TAROT spellen. Tussen deze letters in staat in hebreeuwse tekens de naam van god gespeld (JHVH) en dan is het duidelijk dat dit rad ook wordt gedraaid door de voorzienigheid zelf. Het is de schepper die het rad in beweging gezet heeft en houdt. Dit is dan ook de belangrijkste kracht achter de cyclus van het universum. naar de kern van het rad zien we dan ook nog de acht spaken van het wiel en daar doorheen de alchemistische tekens voor kwikzilver, zwavel, zout en water afgebeeld. Dit zijn de elementen betrokken in de transformatie naar het  alchemistische goud en de verbeelding van de creatie van het vijfde element.

Het Rad van Fortuin symboliseert de levenscyclus van dood en wedergeboorte. De kringloop van het leven. Het begin en het einde. Hoe de totaliteit van het leven ons als mens door lijfelijke ervaringen, goed en slecht, tot inzicht brengt in de aard van het universum. Op deze wijze kunnen wij opnieuw geboren worden, gelouterd en getransformeerd tot wij uiteindelijk gelijk de sfinx de wijsheid zullen vinden om boven onszelf en het rad uit te stijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *