Ga naar de inhoud

De Gehangene

Betekenis Tarotkaart De Gehangene

De Gehangene – betekenis tarotkaart

Rechtop: Het noodlot heeft je tot stilstand gebracht, je kunt niet anders dan de situatie aanvaarden. Nu is het tijd voor bezinning. Verandering van je prioriteiten. Het is goed mogelijk dat je zelf hiervoor kiest in de hoop door opoffering van je huidige verworvenheden, inzicht of verlichting te bereiken.

Omgekeerd: De gehangene omgekeerd geeft aan dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Maar het ligt buiten jouw macht om de zaken te veranderen, het is tijd voor een reality check.

Astrologie: Neptunus   Element: Water

De Gehangene – uitgebreide verklaring

Rechtop:  De gehangene staat voor overgave en opoffering. Het noodlot of de omstandigheden hebben je tot stilstand gebracht. De plannen die je had gemaakt zijn allemaal de ijskast ingegaan, als ze al niet volledig in rook opgegaan zijn. Je hebt het gevoel met handen en voeten gebonden te zijn, daar waar je eigenlijk voortgang had willen maken, of zelfs maar gewoon met je leven door had willen gaan. De gehangene verschijnt om je te zeggen dat je nu niet anders kunt dan aanvaarden. Je zult je moeten overgeven en niet worstelen met het noodlot. De tijdelijk stagnatie zal gebruikt worden voor het opdoen van nieuwe energie, uiteindelijk zul je weer nieuwe plannen maken. Misschien zal deze periode ook een adempauze zijn waardoor je het leven van alledag weer in het juiste perspectief zult zien. Aan deze periode komt ook weer een einde. De gedwongen bezinning van de Gehangene zal dan bepalend zijn voor de keuzes die je na deze periode maakt.

Het alternatief is dat je deze tijdelijke stilstand zelf hebt opgezocht. Dat je vrijwillig afziet van het comfort van je normale leven, of de plannen die je voor de toekomst gemaakt hebt. Je hoopt daardoor meer overzicht te krijgen over je leven en het inzicht wat werkelijk belangrijk voor je is. Na deze periode zul je niet meer je oude levenswijze oppakken, maar met geheel andere prioriteiten door het leven gaan.

Omgekeerd: Als de gehangene omgekeerd verschijnt dan is dit een teken dat je gedreven door trots, zelfzucht of koppigheid probeert een situatie naar je hand te zetten die feitelijk buiten je controle of macht ligt. Het (te lang) vasthouden aan verworvenheden die je noodgedwongen moet opgeven leidt tot frustratie, verdriet en verbittering. Uiteindelijk wordt het toch allemaal uit je handen geslagen. De gehangene omgekeerd waarschuwt je dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Het is tijd voor een reality check en dit gebeurt goedschiks of kwaadschiks, het is aan jouzelf of je uiteindelijk toch erin slaagt om je geest open te stellen en tijdelijk de sturing aan de omstandigheden over te laten.

De tarotkaart nr.12 De GehangeneDe Gehangene – Beschrijving

Een man hangt ondersteboven aan een T-vormig kruis, het zogenaamde Tau-kruis. Hij is opgehangen aan een been, met zijn armen achter zijn rug vastgebonden. In oudere Tarotspelen hangt hij aan zijn rechterbeen. Waite koos ervoor om de gehangene af te laten beelden, hangend aan zijn linkerbeen. De gehangene hangt met zijn voet door een lus van een touw. Het kruis is begroeid met loof,  dus van levend hout gemaakt.

De man heeft een stralenkrans om zijn hoofd. Zijn blonde haar hangt naar beneden. Hij is eenvoudig gekleed in een rode broek, leren schoenen en een blauw hemd. Het hemd wordt omhoog gehouden door een gewonden riem.  De gehangene heeft een serene blik op zijn gezicht. Deze kaart straalt rust en berusting uit.

De Gehangene – symboliek

Het T vormig Kruis – Het Tau kruis wordt door velen gezien als het onderste deel van een ankh. Waarbij de lus om de voet van de gehangene staat voor het bovenste deel. Dit zou staan voor het goddelijke. Het Tau kruis komt voor in zeer veel oude en voorchristelijke geloven. Onder andere onder de aanhangers van Mithras en de druïdencultus. In de middeleeuwen werd het T kruis geadopteerd door de volgelingen van Fransiscus van Assisi. Het Tau kruis staat dan voor berouw en boetedoening. Het levende T kruis duidt op het bereiken van verlichting tijdens het leven en de conditie waaronder dat verworven moet worden.

 

De Gehangene – Verdere informatie op het wereldwijde web

De gehangene, moeilijkheden en beproevingen – Een mooie allegorie van de esoterische betekenis van deze kaart op de site van Arend Landman

Betekenis van de tarotkaart de gehangene volgens AE Waite (engels) – Dit is de letterlijke tekst uit de Pictorial Key to the Tarot

Tau cross interpretation – Een engelse site met veel interpretatie van het T Kruis door Richard Cassaro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *