Ga naar de inhoud

De Dood

Betekenis Tarotkaart De Dood

De Dood – betekenis tarotkaart

Rechtop: De Dood lijkt bedreigend maar betekent niets meer of minder dan dat voor jou ergens een einde aan komt. Een einde aan een situatie, het verlies van verworvenheden. Maar tegelijkertijd betekent het een frisse start. Een bevrijdende verandering. Groei in een nieuwe of andere richting.

Omgekeerd: Een periode van stilstand of inactiviteit is aangebroken. Er zit geen beweging in de zaak omdat je vasthoudt aan het oude. Laat je koppigheid of trots varen en geef jezelf de kans op een nieuwe start.

Astrologie: Saturnus, Schorpioen Element: Water

De Dood – Uitgebreide verklaring

Rechtop: De Dood lijkt bedreigend maar betekent niets meer of minder dan dat voor jou ergens een einde aan komt. Dit eind is onvermijdelijk want dat is de aard van de dood. In praktische zin betekent het dat er een einde komt aan een situatie, relatie, tijdperk of baan. Dat is sterk afhankelijk van je vraag of de context waarin deze tarotkaart gelegd wordt. De verandering die door de tarotkaart de dood wordt aangekondigd kan voor jou komen als een bevrijding en net zo makkelijk leiden tot een grote ontreddering. Er is altijd sprake van verlies en loslaten. Geef jezelf de tijd om afscheid te nemen en te rouwen als het verlies groot is. Onthoudt, deze kaart is ook een poortwachter naar iets nieuws. De dood wordt in de tarot vaak afgebeeld als een skelet met een zeis op een akker van ledematen, hij maait het oude af, om de grond vruchtbaar te maken voor het nieuwe. En zo moet je deze kaart ook interpreteren. Je moet soms al je verworvenheden en zekerheden loslaten om iets nieuws te kunnen laten groeien. Het nieuwe dat tot leven komt op de resten van het oude dat het voorging is het centrale thema van deze tarotkaart.

Omgekeerd: Als de Dood omgekeerd valt dan betekent dat er een periode van stilstand of inactiviteit is aangebroken. Dit betekent dat er voor nu geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Veelal wordt de stilstand veroorzaakt door het vasthouden aan oude zekerheden en het niet willen opgeven aan verworven posities die eigenlijk onhoudbaar geworden zijn. Deze behoudzucht staat een natuurlijke ontwikkeling naar een nieuwe situatie in de weg. Voor jou persoonlijk kan het betekenen dat er een verandering of beëindiging aan staat te komen, maar dat jij je er uit alle macht tegen verzet. Je houdt je vast aan zaken en zekerheden die er niet meer zijn. Voorbeelden zijn dat je een relatie waar de liefde uit is verdwenen kunstmatig in stand probeert te houden, je vasthoudt aan een baan die geen zekerheid meer biedt, je blind staart op een onderneming die ooit vrucht gaat dragen. Je komt daardoor in een situatie van stagnatie en verstarring die alle glans uit je leven wegneemt. Sleur en depressie zuigen uiteindelijk alle energie uit je weg. De tarotkaart de Dood in de omgekeerde positie herinnert je eraan dat het niet goed is om vast te willen houden aan dat wat het einde van zijn natuurlijke levensloop bereikt heeft. Laat je koppigheid of trots varen en geef jezelf de kans op een nieuwe start.

Tarotkaart nr:13 De Dood Rider Waite TarotDe Dood – beschrijving

De Dood, helemaal in het zwart gekleed, zit op een wit paard. Hij draagt een vlag in zijn linkerhand.
De mensen vallen op hun knieën, behalve de priester. Deze ziet vol vertrouwen op, zijn geloof geeft hem daartoe de kracht.

Indien de mens op zijn zoektocht zover gekomen is, dat hij zijn lot op zich genomen heeft en zodoende de beproeving van de vorige kaart (De Gehangene) doorstaat, dan volgt er een ommekeer. De oude mens sterft als het ware en de nieuwe wordt geboren. Dit wordt uitgedrukt door de Dood. Het betekent geestelijk gezien het sterven van het oude ego en het overgaan naar een hoger bewustzijn.

De Dood draagt zwart. Zwart absorbeert alle andere kleuren. De Dood absorbeert alle individuele levens.
Het paard is wit. Wit weerkaatst alle kleuren en symboliseert zuiverheid, maar ook het Niets.
De witte, mystieke roos op de vlag staat voor het leven en het gezuiverd verlangen.
De zon tussen de twee zuilen is het symbool van onsterfelijkheid. De boot op het water is het zelf, dat naar een nieuw leven gaat.

De Dood symboliseert het sterven en de bevrijding van het oude. Het terugkomen tot de essentie. De transformatie van de persoonlijkheid en het binnengaan in een nieuwe bewustzijnssfeer.

De Dood – Verdere informatie op het wereldwijde web

Death XIII tarot card meaning according to Waite – De beschrijving volgens de pictorial guide to the tarot (engels)

De Tarotkaart de Dood volgens de herstelde Orde – Van de excellente website van Rob en Onno Docters van Leeuwen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *