Ga naar de inhoud

Kleine Arcana de Hofkaarten

De betekenis van de tarot hofkaarten van de kleine arcanaHofkaarten – betekenis

Van de 56 kaarten van de kleine arcana behoren er 16 tot de zogenaamde hofkaarten. Voor elke kleur zijn er vier hofkaarten die personen voorstellen. Van laag naar hoog zijn er voor elke kleur de schildknaap of de page, de ridder, de koningin en de Koning. Over het algemeen staan deze kaarten ook voor echte personen die invloed hebben op de kwestie waar de vraag over gaat. Bij het fysieke leggen wordt vaak een van de hofkaarten gekozen als de kaart die de vraagstelster voorstelt. Deze kaart wordt door de kaartlezer meestal aangeduid als de significator. De significator kan bepaald worden de degene die de kaart leest of door de vraagstelster zelf .

Als de vraagstelster niet zelf de significator kaart uitkiest dan zal de kaartlezer vaak aan de hand van een inschatting van de persoonlijkheid de juiste kaart uitkiezen. Voor door de jaren wijs geworden mannen ligt de koning voor de hand, hetzelfde geldt voor vrouwen van een bepaalde geestelijke rijpheid. Voor jongere mannen of vrouwen die op pad zijn zichzelf in het leven te gaan bewijzen kan de ridder uitgekozen worden, voor kinderen en tieners wordt vaak de page of de schildknaap gekozen.

Als in een trekking veel hofkaarten verschijnen dan zullen andere personen in de omgeving van de vraagsteller een belangrijke invloed op de kwestie hebben. Voor de lezer is het dan zaak om na te gaan welke invloed deze personen zullen uitoefenen op de vraag. Dit wordt vaak duidelijker uit de context waarin de kaarten in de trekking vallen of gelezen moeten worden. Ook de combinatie van hofkaarten kunnen hier extra betekenis aan verlenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *