Previous postDe Zon Next postDe Wereld

Betekenis Tarotkaart Het Oordeelaartsengel Gabriël) blaast op een trompet. Hieraan hangt een witte vlag met een rood kruis.
Uit het graf op de voorgrond verrijst een man en een vrouw en tussen hen een kind. Achter hen verrijzen nog meer mensen. Op de achtergrond is een besneeuwde bergketen te zien.

Nadat de mens in de Zon zijn spirituele wedergeboorte heeft ondergaan, volgt er een oproep. Deze oproep kun je zien als de engel oftewel je hoger zelf, dat in jou werkzaam wil zijn.

In de ziel wordt deze oproep ervaren als een inspiratie, een roeping, die tot de verwezenlijking van je ware zelf dient te leiden. Hiertoe is het van groot belang om gehoor te geven aan die innerlijke impulsen, om te leren luisteren naar de ziel.

OOR-DEEL
Gehoor geven aan …
Deel hebben aan …
Leren luisteren naar …

De man, de vrouw en het kind stellen de nieuwe persoonlijkheid voor (de mens is een drie-eenheid), die gevolg geeft aan de oproep van de engel.
Het rode kruis op de vlag symboliseert het samenkomen van de tegenstellingen en alles wat voorheen van elkaar gescheiden was.
De bergketen staat voor het abstracte denken. Voorbij onze beperkte kennis bestaat eeuwige waarheid. Deze is voor eenieder toegankelijk. Het is de ware geest.
De mensen op de achtergrond geven aan, dat elke individuele bevrijding tegelijkertijd een bevrijding is voor iedereen. Het Oordeel verwijst eveneens naar onsterfelijkheid.

Het Oordeel symboliseert de opstanding, de roeping, de waarheid en de realisatie van het zelf.

 


5 Responses to “Het Oordeel”

Add Comment

Leave a Reply