1. Dit is je persoonlijke uitdaging van dit moment

Bekers Koning: Je kent of bent iemand die zeer intuïtief is, gevoelig en wijs. Je volgt je gevoel en komt daarbij zelden bedrogen uit. Jouw diepste gevoelens slepen je niet mee maar geven je kracht.

2. Dit is momenteel de uitdaging in je relatie

Bekers Twee: Je vindt vriendschap en warmte in een liefdevolle relatie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en geven en nemen van beide partners.

3. Wat houdt je op dit moment tegen?

De Maan: Verborgen zaken komen aan het licht. Het inzicht dat je daardoor verwerft kan leiden tot transformatie of desillusie. Afhankelijk van de kaarten die in de buurt van de Maan liggen zal de duiding positief of negatief zijn.

4. Wat motiveert je, waar put je kracht uit?

Bekers Vier: Je wensen zijn vervuld. Je bent nu op jezelf gericht en neemt geen nieuwe kansen waar, of laat ze welbewust aan je voorbij gaan. Je betwijfelt het oude en overweegt het nieuwe zonder er nog naar te handelen.

5. Waar vind je steun?

Pentakels Vier: Een succesvolle en zekere baan en dito economische positie. Mogelijk ook een onvermogen om te delen.

6. Welke beslissing moet je nemen gezien de voorgaande kaarten?

Zwaarden Zes: Omstandigheden en houdingen veranderen ten goede. De condities verbeteren.

7. Dit is de uitkomst of het resultaat waar je naar streeft.

Staven Ridder: Karakter: warm, vriendelijk en ambitieus. Gebeurtenis: Is van groot gewicht met betrekking tot de wensen of doeleinden


Deze trekking wordt gedomineerd door het element water.

Tarot Kleur: Bekers

Drie kaarten van de kleur Bekers

Kleine Arcana: De Vieren

Twee Vieren: Slapeloosheid Omgekeerd: Onenigheid

Leg gratis de online tarot legging de uitdaging, zoek uit met welke problemen je geconfronteerd wordt en lees in de tarotkaarten hoe je tot een oplossing kunt komen.

Deze trekking is speciaal voor het analyseren van je huidige uitdagingen of om het wat directer te stellen: met welke problemen je geconfronteerd wordt. Deze kaartlegging met zeven kaarten is toegespitst op het verkrijgen van inzicht in hoe je deze uitdagingen beleeft en op welke manier je ze het beste kunt aangaan. Deze legging kent van opzet geen omgekeerde kaarten. Dit legpatroon is ook zeer geschikt om te onderzoeken wat de werkelijke aard van je uitdaging of probleem is, mocht je hier nog geen helder inzicht in hebben.