1. Dit is je persoonlijke uitdaging van dit moment

Staven Koning: Je bent, kent of komt in aanraking met een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid. Iemand met leiderseigenschappen en ambities.

2. Dit is momenteel de uitdaging in je relatie

Pentakels Vijf: Depressie, tekortkoming en armoede. Verlies.

3. Wat houdt je op dit moment tegen?

Bekers vijf: Je hebt een verlies geleden dat er gevoelsmatig behoorlijk inhakt. Je weet even niet meer waar je het zoeken moet. Je bent echter niet alles kwijt, zorg dat je niet in dit gevoel blijft hangen.

4. Wat motiveert je, waar put je kracht uit?

Gerechtigheid: Je neemt een besluit vanuit je overtuigingen gebaseerd op wat passend, rechtvaardig en redelijk is. Een beslissing in een ruzie of een juridisch geschil pakt goed voor je uit of voelt in ieder geval eerlijk aan. Je wordt passend beloond.

5. Waar vind je steun?

Het Rad van Fortuin: Een voorspoedige wending van het lot. Aan alle goede dingen komt een eind, maar ook aan alle ellende in het leven. Momenteel zit je in de lift. De kaarten zijn gunstig, grijp je kans en neem desnoods een berekend risico.

6. Welke beslissing moet je nemen gezien de voorgaande kaarten?

Staven Tien: Je werk of andere verantwoordelijkheden zijn een te grote belasting geworden. Mislukking dreigt doordat je teveel van jezelf vergt.

7. Dit is de uitkomst of het resultaat waar je naar streeft.

De Gehangene: Het noodlot heeft je tot stilstand gebracht, je kunt niet anders dan de situatie aanvaarden. Nu is het tijd voor bezinning. Verandering van je prioriteiten. Het is goed mogelijk dat je zelf hiervoor kiest in de hoop door opoffering van je huidige verworvenheden, inzicht of verlichting te bereiken.


Deze trekking wordt gedomineerd door het element vuur.

Kleine Arcana: De Vijven

Twee Vijven: Bewaken Omgekeerd: Achteruitgang

Leg gratis de online tarot legging de uitdaging, zoek uit met welke problemen je geconfronteerd wordt en lees in de tarotkaarten hoe je tot een oplossing kunt komen.

Deze trekking is speciaal voor het analyseren van je huidige uitdagingen of om het wat directer te stellen: met welke problemen je geconfronteerd wordt. Deze kaartlegging met zeven kaarten is toegespitst op het verkrijgen van inzicht in hoe je deze uitdagingen beleeft en op welke manier je ze het beste kunt aangaan. Deze legging kent van opzet geen omgekeerde kaarten. Dit legpatroon is ook zeer geschikt om te onderzoeken wat de werkelijke aard van je uitdaging of probleem is, mocht je hier nog geen helder inzicht in hebben.