1. Huidige invloed.

Zwaarden Negen ** omgekeerd ** : Verbeterde, evenwichtige condities

2. Huidige hulp of belemmering.

Zwaarden Ridder: Karakter: Intelligent, overredend en verstandelijk. Gebeurtenis: Plotselinge komst of gebeurtenis.

3. Verleden.

Kracht: Door zelfacceptatie word je sterker. Met liefde en vertrouwen in jezelf breng je het innerlijke beest van angsten, aandriften en complexen tot rust. Daardoor win je aan kalmte en zelfvertrouwen. Moed. Hartstocht.

4. Recente gebeurtenis.

Staven Drie: Groei: Je onderneming ontwikkelt zich voorspoedig, je kunt nu de eerste vruchten gaan plukken van je onderneming.

5. Mogelijke toekomst.

Pentakels Zeven: Herwaardering na grote inspanning. Onvoltooidheid.

6. Nabije toekomst.

Zwaarden Zeven: Excuses maken of ontvangen.

7. Hoe jij het ziet.

Pentakels Tien: Financiele overvloed. Overgang ten gevolge van de natuurlijke vooruitgang van het leven.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Pentakels Acht ** omgekeerd ** : Misbruik van vermogens en slimheid.

9. Hoop en vrees.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

10. Uiteindelijke afloop.

Bekers Twee ** omgekeerd ** : Bekers twee omgekeerd geeft aan dat er sprake is van een sterke onbalans in je relatie, dit leidt tot ruzies, verwijten en uiteindelijk misschien een breuk.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Zwaarden

Vier kaarten van de kleur zwaarden

Tarot Kleur: Pentakels

Drie kaarten van de kleur Pentakels

Kleine Arcana: De Zevens

Twee Zeven: Nieuws Omgekeerd: Onbesproken personen

Kleine Arcana: De Drieën

Twee Drieën: Kalmte Omgekeerd: Veiligheid

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Helderheid aan de horizon verschijnt wanneer de Negen van Swords is teruggedraaid. Dawn begint te breken en het ergste is voorbij. Je hebt je hoofd op problemen gezien, geconfronteerd uw angsten en zijn klaar te maken voor nieuwe dingen. Zorgen en stress zal de tijd nemen om vervagen en u zult moeten nog voorzichtig zijn met jezelf. Als u laat uw resterende angsten en twijfels te verdwijnen, zal de harmonie langzaam te voorschijn.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Niemand denkt meer aan de Ridder van Zwaarden dan ... de Ridder van Zwaarden. Hij is charmant, verleidelijk, intelligent, maar zijn gevoel van egoïsme kunnen bederven het pakket. Zijn moed is ongelooflijk en maakt hem grote risico's te nemen, het is zeldzaam dat hij verslagen is in iets. Soms echter, is zijn vertrouwen misplaatst. In zijn haast om te winnen tegen elke prijs, kan hij pijn veroorzaken of problemen voor anderen. Hij is helder met sterke ideeën die het waard zijn te streven. Om een beter evenwicht tussen zijn behoefte om roem met ethiek, zou hij kunnen profiteren van vertragen en rekening houdend met anderen.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.De tarotkaart Kracht wijst op de macht van liefde en begrip om je problemen de baas te worden en een potentiële dreiging om te zetten in een machtige bondgenoot. Door begrip op te brengen voor je donkere aandriften, angsten en complexen en door deze te accepteren als een deel van jezelf, krijg je er controle over. Daarmee word je sterker en stabieler. Het maakt je een completer mens. De tarotkaart Kracht wijst ook op de toepassing van vriendelijkheid en begrip om je doelen in de buitenwereld te bereiken. Kracht is traditioneel een kaart die staat voor het beteugelen van de lage lusten door ze te accepteren als deel van je leven, in de Crowley tarot heet deze kaart dan ook Lust. Niet alle lage lusten zijn evenwel sexueel van aard en het beteugelen van de lage lusten moet dan ook breder gezien worden. Als je probleem te maken heeft met verdrukte driften en angsten dan vertelt de tarotkaart Kracht, dat je niet moet vechten maar proberen jezelf te begrijpen en te accepteren om dat duistere deel van jezelf tot rust te brengen.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.De onderneming is groeiende. Nieuwe kansen dienen zich aan, met name op gebied van creativiteit en zaken. Het team of netwerk wat je opgebouwd hebt werkt nu goed samen en er worden mooie dingen opbebouwd. Hoewel de resultaten nog tot volle wasdom moeten komen kun je nu al de eerste vruchten plukken van je onderneming. De tarotkaart staven drie duidt ook op het krijgen van bruikbaar advies.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Soms met geld, er is veel arbeid voordat u begint met de beloning te zien. Dat is hoe het gaat met de Zeven van Pentakels. Je vindt jezelf bijna uitgeput door de hoeveelheid werk die je aan het doen bent, maar nog steeds zorgen over de uitkomst. Je hebt misschien slapeloze nachten, waar je je zorgen maakt over de vraag of u de juiste ding heeft of dat u uw tijd te verspillen, maar deze angsten ongegrond zijn vrij. Wat wordt gebouwd is een onderneming die is bevredigend om je ziel en zal uiteindelijk vul je zakken.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Restless energie en een brandend verlangen naar nieuwe ideeën komen met de Zeven Zwaarden. Dit kan een tijd waar nieuwe gedachten en richtingen zijn sneller aankomen dan kunt u ze te verwerken zijn. U kunt ook snel te werken, het verschuiven van uw tijd snel tussen meerdere projecten, niet alles afwerken. Dit is een tijd voor geestelijke stimulatie en je moet veel dingen er op een keer te voelen voldaan. Wees voorzichtig met wie u uw ideeën uit te wisselen met - is er de mogelijkheid dat iemand anders hen te stelen en te voltooien wat je niet hebt.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.Geld en familie zijn verweven met de Tien van Pentakels. Soms kan dit heel letterlijk, in het geval van familiale ondernemingen, erfenis, leningen of andere financiële hulp. Misschien uitgebreide familie delen een huis en op deze manier het geld is met elkaar verbonden. Met de Tien van Pentakels, kan het ook belangrijk om je familie dat je succesvol bent en de wens hun goedkeuring voor de manier waarop je geld en leef je leven laten zien. De Tien van Pentakels biedt welvaart en comfort, geld dat geïnvesteerd wordt opgeslagen en kun je kijken naar de lange termijn groei van uw vermogen.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Hard werken zonder plezier komt wanneer de Acht van Pentakels is teruggedraaid. U kunt uw baan ontgroeid zijn of voelen zich beperkt op het werk. Er lijkt niets nieuws te leren en geen waar te groeien. Probeer opnieuw verbinding te maken uw echte talenten en overwegen om te beginnen uw eigen bedrijf of het verkennen van een andere lijn van het werk. Blijven waar je bent is dat niemand mag vreemdgaan, maar jezelf.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Bekers twee omgekeerd geeft aan dat er sprake is van een sterke onbalans in je relatie. Een persoon geeft alles, terwijl de andere alleen maar neemt. Jij of de ander offert zichzelf op om de vriendschap of liefde in stand te houden. Zoals bij elke onbalans leidt dit al snel tot wederzijds onbegrip, ruzies, verwijten en uiteindelijk misschien een breuk. Zover hoeft het niet te komen, bekers twee wijst je op deze situatie en misschien is het niet te laat om de band te repareren. Vooral als je deze kaart krijgt en je verwondert je al een tijdje over een verwijdering of emotionele koelte naar jou toe die je niet kan verklaren, vraag je dan af of je in de relatie wel echt op gelijke voet staat en er nog steeds sprake is van wederkerigheid.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.