1. Huidige invloed.

De Gehangene: Het noodlot heeft je tot stilstand gebracht, je kunt niet anders dan de situatie aanvaarden. Nu is het tijd voor bezinning. Verandering van je prioriteiten. Het is goed mogelijk dat je zelf hiervoor kiest in de hoop door opoffering van je huidige verworvenheden, inzicht of verlichting te bereiken.

2. Huidige hulp of belemmering.

De Kluizenaar: Inzicht verkregen door afzondering. Je moest even op jezelf zijn om je gedachten en gevoelens weer op een rij te krijgen. Wijze raad. Je hebt meesterschap bereikt door meditatie, studie of overdenking.

3. Verleden.

Staven Ridder: Karakter: warm, vriendelijk en ambitieus. Gebeurtenis: Is van groot gewicht met betrekking tot de wensen of doeleinden

4. Recente gebeurtenis.

Staven Negen ** omgekeerd ** : Je bent niet alert genoeg en wordt onverwachts te pakken genomen. Het ontbreekt je aan wilskracht te verdedigen wat belangrijk voor je is.

5. Mogelijke toekomst.

Zwaarden Koning ** omgekeerd ** : Oneerlijk, wreed en bevooroordeeld. Kan wijzen op een onrechtvaardige beslissing.

6. Nabije toekomst.

Staven Zes ** omgekeerd ** : Verliezen aan iemand anders. Je speelt tweede viool. Deze slag heb je verloren.

7. Hoe jij het ziet.

Staven Koning: Je bent, kent of komt in aanraking met een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid. Iemand met leiderseigenschappen en ambities.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Pentakels Koningin ** omgekeerd ** : Onrealistisch, onzeker en zeer afhankelijk

9. Hoop en vrees.

Bekers Zeven: Je hoofd zit vol wensen en verwachtingen over de toekomst. Maar je kunt geen keuze maken. Daardoor maak je nu geen voortgang. Je vlucht weg in dromen.

10. Uiteindelijke afloop.

Pentakels Tien ** omgekeerd ** : Complicaties en instabiliteit op het gebied van de financiën en/of de familie.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Staven

Vier maal een kaart van de staven

Kleine Arcana de Hofkaarten

Met vier hofkaarten lijkt er een behoorlijke invloed op de vraag uitgeoefend te worden door andere personen in je omgeving. Kijk goed welke hofkaarten vallen om te bepalen om wie het kan gaan.

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.De gehangene staat voor overgave en opoffering. Het noodlot of de omstandigheden hebben je tot stilstand gebracht. De plannen die je had gemaakt zijn allemaal de ijskast ingegaan, als ze al niet volledig in rook opgegaan zijn. Je hebt het gevoel met handen en voeten gebonden te zijn, daar waar je eigenlijk voortgang had willen maken, of zelfs maar gewoon met je leven door had willen gaan. De gehangene verschijnt om je te zeggen dat je nu niet anders kunt dan aanvaarden. Je zult je moeten overgeven en niet worstelen met het noodlot. De tijdelijk stagnatie zal gebruikt worden voor het opdoen van nieuwe energie, uiteindelijk zul je weer nieuwe plannen maken. Misschien zal deze periode ook een adempauze zijn waardoor je het leven van alledag weer in het juiste perspectief zult zien. Aan deze periode komt ook weer een einde. De gedwongen bezinning van de Gehangene zal dan bepalend zijn voor de keuzes die je na deze periode maakt. Het alternatief is dat je deze tijdelijke stilstand zelf hebt opgezocht. Dat je vrijwillig afziet van het comfort van je normale leven, of de plannen die je voor de toekomst gemaakt hebt. Je hoopt daardoor meer overzicht te krijgen over je leven en het inzicht wat werkelijk belangrijk voor je is. Na deze periode zul je niet meer je oude levenswijze oppakken, maar met geheel andere prioriteiten door het leven gaan.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De tarotkaart De Kluizenaar verbeeld het inzicht dat bereikt is na studie, meditatie of contemplatie in afzondering. Je hebt je teruggetrokken om inzicht te verwerven uit de hoeveelheid informatie die op je afkomt en bent daarin geslaagd zodat je nu meesterschap bereikt hebt en anderen in je wijsheid en inzichten kunt laten delen. Je bent echter geen leraar in de zin van De Hogepriester die zijn wijsheid aan allen schenkt, ongeacht of ze klaar zijn om te ontvangen. De Kluizenaar deelt zijn raad alleen met hen die daarvoor open staan, gelijkgestemde zoekers naar de wijsheid. De Kluizenaar wijst ook op het zoeken naar en vinden van goede raad of advies. Het kan een wijze raadgever voorstellen die vanuit het meesterschap in staat is je die inzichten te verschaffen waar je naar op zoek bent. Deze tarotkaart in de toekomstige zin kan betekenen dat je behoefte hebt om wat tijd alleen door te brengen om vooruit te komen. Rust en overdenking zullen je helpen te begrijpen wat nu het belangrijkste voor je is. Een minder bekende betekenis van De Kluizenaar is de beperking die komt met de tijd. Keuzes zijn gemaakt, de reis is tot een einde gekomen, het magnum opus volbracht. Nu rest alleen de afdaling en het overdragen en delen van de verkregen inzichten.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Wanneer de Ridder van Staven ritten in het beeld, dat hij een vriendelijke, intelligente jonge man wiens ideeën de rijvaardigheid en het zal hem leiden tot succes een dag symboliseert. Op dit moment heeft hij een moeilijke tijd na de voltooiing iets - hoe kan hij dan naar verwachting slechts een pad te volgen als het leven zo veel mogelijkheden geeft? Conventionele leven is saai en saai en hij wordt gedreven op zoek naar de volgende opwindende ding. Vaak is de Ridder van staven verwijst naar een jongere man of tiener, nog aan het leren om zijn vleugels uit te slaan. Elke zo vaak, zal hij een oudere man met een jongensachtig karakter, in het geheim op zoek naar iemand om hem te houden in de lijn (niet zo aantrekkelijk als hij denkt dat hij is).
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Als de staven negen omgekeerd valt dan lukt het niet om voor de rechten op te komen die je moet beschermen. Dit kan allerlei redenen hebben. Het kan zijn dat je niet alert genoeg was of voorbereid genoeg en dat je op een onbewaakt moment te pakken genomen bent. Misschien weet je exact wat je zou moeten doen maar wordt je gehinderd door angst of gewone lafheid. In studie en werk kan het erom gaan dat je werk voor je uitschuift tot het er niet meer toe doet. Misschien voel je jezelf gewoon te moe en uitgewoond om voor jezelf op te komen en laat je het maar op zijn beloop. Deze kaart waarschuwt je daardoor het risico loopt alles te verliezen waar je eerder zo hard voor gevochten hebt. Als de kaart in het verleden valt dan heb je al iets verloren en wijst de staven negen erop dat de oorzaak van dit verlies te vinden is in het ontbreken van wilskracht.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Als de koning van zwaarden wordt omgekeerd, zijn charme heeft evapourated en het enige dat lijkt te worden overgelaten is zijn tong bijten. Oneerlijke aanvallen lijken te ontstaan uit het niets. Hij is kritisch over alles en iedereen en doet geen pijn om het te verbergen. Net als een onweer, kunnen deze flitsen van intense sfeer verwoesten. Helaas, het heeft ook invloed op elk aspect van zijn leven. Professioneel, slaagt hij erin om zich te isoleren van collega's en leidinggevenden. Voor al zijn onderneming, kan weinig worden gedaan als hij vervreemdt mensen. Toch ambitieuze, meedogenloosheid bereikt wat zijn vrije meningsuiting kan niet. Omgekeerd, de koning van zwaarden is arrogant en koud met anderen, zelfs die waar hij om geeft.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Als bij het kaartleggen de staven zes omgekeerd valt, dan is dat een teken van verliezen aan een ander. Het wel alsof jou prestaties onbelangrijk zijn. Je krijgt het gevoel dat je voor spek en bonen meedoet en er maar een beetje bijhangt. In zaken, studie en creatieve beroepen zie je hoe anderen telkens weer beter presteren dan jijzelf. Als deze kaart in je toekomst valt dan heeft je huidige onderneming geen of weinig kans op slagen. Het voelt aan alsof je steeds de tweede viool speelt. In een relatie is er mogelijk sprake van ontrouw, omdat voor je partner iemand anders belangrijker is geworden. Het beste wat je nu kunt doen is je tijd goed gebruiken om je geestelijk en lichamelijk voor te bereiden op een nieuwe, mogelijk andere, uitdaging. Deze slag heb je verloren.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De tarotkaart koning van de staven staat voor een energieke mover-en-shaker in de zakenwereld. Een geboren leider die inspireert door zijn passie en energie. De Staven Koning gebruikt zijn humor en zijn persoonlijke integriteit om sterke relaties te smeden en daardoor voor zichzelf kansen te creëren. In zijn privéleven, kan zijn liefde voor de natuur ertoe leiden om in een landelijke omgeving te gaan wonen. In de liefde is de staven koning een echte romanticus, gepassioneerd, eerlijk en betrouwbaar. Door zijn leuke en charmante aard kan hij erg verleidelijk zijn, maar dan blijkt hij door zijn trouw uiteindelijk niet beschikbaar. Valt deze kaart bij het kaartleggen in je heden of verleden dan ken je deze persoon en is hij een belangrijke figuur in je leven, valt de koning van de staven in de toekomst dan komt er een krachtige energie op je pad. Wellicht dat je zelf door je energie in een leidinggevende positie terechtkomt.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Bij de Koningin van Pentakels is omgedraaid, haar bruikbaarheid heeft de betere van haar en elk gebied van haar leven wordt geregeerd door materiële bezittingen. Haar onzekerheden hebben geleid dat ze egoïstisch en hard geworden en hebzucht regels. Ze kunnen vrij te besteden op zich met weinig zorg voor anderen om haar heen. Ze kan zelfs een verblijf in een slechte relatie voor je geld. In het bedrijfsleven, is ze vaak te ambitieus; haar klim naar boven is uitsluitend gemotiveerd door geld en de toekomstige winsten. Ze heeft alleen de mensen om haar heen die nuttig zijn, en een solide bank-saldo is meer waard dan een vriend zou worden. Ambitie drijft haar naar succes, maar persoonlijk, ze is alleen.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Je hoofd zit vol wensen en verwachtingen over de toekomst. Maar je lijkt geen keuze te kunnen maken. Als je kiest voor het een, moet je het ander laten vallen. Dat voelt aan als een verlies en dat is het ook, want je verliest een aantal van die aantrekkelijke opties. Maar als je geen keuze maakt dan eindig je met lege handen. Een andere betekenis van de bekers zeven is die van het vluchten in fantasie of nog erger, in een verslaving. het gevaar waarvoor bekers zeven waarschuwt is dat je al fantaserend over luchtkastelen, langzaam de goot in glijdt.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.toen de tien van Pentakels wordt omgekeerd, de familie die is zo belangrijk voor je kan lijken als een last dan een zegen. Misschien kunt u ondersteuning van familieleden of op zoek zijn naar steun die niet is aanstaande. Het kan zijn dat je familie vocale gaat over hoe zij denken dat u uw leven te verbeteren. Geldzaken zijn bijzonder ingewikkeld en er zijn onverwachte riool op uw middelen. Net wanneer je dacht dat je vooruit komen, dat extra geld lijkt te verdwijnen.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.