1. Huidige invloed.

De Ster ** omgekeerd ** : Je raakt teleurgesteld omdat je dromen en talenten niet kunt verwezenlijken. Een slechte instelling.

2. Huidige hulp of belemmering.

Bekers Zes: Gelukkige herinneringen aan een harmonieuze tijd werken door tot in jouw heden. Je raakt geïnspireerd tot het oppakken van oude idealen of het herstellen en aantrekken van oude familie en vriendschapsbanden.

3. Verleden.

Zwaarden Schildknaap ** omgekeerd ** : Karakter: Wreed, manipulerend en berekenend.

4. Recente gebeurtenis.

De Kluizenaar: Inzicht verkregen door afzondering. Je moest even op jezelf zijn om je gedachten en gevoelens weer op een rij te krijgen. Wijze raad. Je hebt meesterschap bereikt door meditatie, studie of overdenking.

5. Mogelijke toekomst.

Pentakels Zes ** omgekeerd ** : Onevenwichtig, onverstandig omgaan met geld. Verlies of gewetenloze overeenkomsten.

6. Nabije toekomst.

Bekers Zeven ** omgekeerd ** : Je hebt een goed gevoel bij de keuze die je hebt gemaakt en bent vastbesloten om keihard te werken aan het realiseren van dit doel.

7. Hoe jij het ziet.

Bekers Ridder: Aard: Verbeeldingsrijk, oprecht en romantisch persoon. Gebeurtenis: Sterk positief emotioneel of romantisch, een nieuwe liefde?

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Staven Koningin: Je bent, kent of komt in aanraking met een aantrekkelijke persoonlijkheid, die warm en krachtig van karakter is.

9. Hoop en vrees.

Pentakels Schildknaap: Karakter: Leergierig, verantwoordelijk en voorzichtig. Boodschap: informerend, raadgevend.

10. Uiteindelijke afloop.

De Maan ** omgekeerd ** : De waarheid die aan het licht komt is iets minder ontnuchterend. Het kan zelfs een aangename verrassing voor je zijn.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Bekers

Drie kaarten van de kleur Bekers

Kleine Arcana: De Zessen

Twee Zessen: Irritatie Omgekeerd: Ondergang

Kleine Arcana: De Schildknapen

Twee Schildknapen: Onrust Omgekeerd: Maatschappij

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.De tarotkaart de Ster omgekeerd staat voor teleurstelling. Er is sprake van een valse start. Het nieuwe begin of de mooie kans die je werd voorgehouden, blijkt achteraf een desillusie. De plannen en de dromen die je hebt, zijn onrealistisch en lopen weer op niets uit. Het is nu geen tijd om te gaan werken aan nieuwe plannen. Trek je nog maar een tijdje terug in zelfreflectie, het is duidelijk dat gevoel en verstand op dit moment niet met elkaar in evenwicht zijn. Ook de innerlijke kompasstand staat nu afgesteld op de verkeerde sterren. Kijk naar de omliggende kaarten om uit te vinden op welke wijze je nu misleid wordt.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Je blikt terug op gelukkige herinneringen. Een tijd dat alles eenvoudig was en je jezelf kon verliezen in de schoonheid van eenvoudige dingen. Door deze prettige herinneringen komen oude idealen bovendrijven en vind je opnieuw inspiratie in zaken waarvan je dacht dat ze reeds lang in het verleden begraven lagen. Deze kaart wijst ook op een herstel van de familie harmonie na een periode van strubbelingen en hereniging of een thuiskomst. In zijn simpelste vorm staat deze kaart voor het creeëren en koesteren van een prettige sfeer in je thuissituatie, bijvoorbeeld door het kopen van een bloemetje of een lekker etentje met het gezin. Valt bekers zes naast een reiskaart zoals zwaarden zes of staven acht, dan staat dit voor "naar huis gaan" of zal je de thuisreis aanvaarden.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Bij de pagina van Swords is teruggedraaid, kan de opmerkzame natuur worden kleine en hatelijk. Ideeën zijn belangrijker dan gevoelens en alles wat hun logica uitdagingen zullen worden genegeerd. Emotioneel, kan er veel verborgen angst. Ideeën zijn eenvoudig te bedienen en te creëren - mensen reageren niet op dezelfde manier. De pagina van Zwaarden teruggedraaid kan worden zeer gevoelig, een gevolg van de kritische familie of vrienden. In weerwil van de kritiek, dit misschien wel de meest comfortabele plek voor de pagina van Swords worden teruggedraaid.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.De tarotkaart De Kluizenaar verbeeld het inzicht dat bereikt is na studie, meditatie of contemplatie in afzondering. Je hebt je teruggetrokken om inzicht te verwerven uit de hoeveelheid informatie die op je afkomt en bent daarin geslaagd zodat je nu meesterschap bereikt hebt en anderen in je wijsheid en inzichten kunt laten delen. Je bent echter geen leraar in de zin van De Hogepriester die zijn wijsheid aan allen schenkt, ongeacht of ze klaar zijn om te ontvangen. De Kluizenaar deelt zijn raad alleen met hen die daarvoor open staan, gelijkgestemde zoekers naar de wijsheid. De Kluizenaar wijst ook op het zoeken naar en vinden van goede raad of advies. Het kan een wijze raadgever voorstellen die vanuit het meesterschap in staat is je die inzichten te verschaffen waar je naar op zoek bent. Deze tarotkaart in de toekomstige zin kan betekenen dat je behoefte hebt om wat tijd alleen door te brengen om vooruit te komen. Rust en overdenking zullen je helpen te begrijpen wat nu het belangrijkste voor je is. Een minder bekende betekenis van De Kluizenaar is de beperking die komt met de tijd. Keuzes zijn gemaakt, de reis is tot een einde gekomen, het magnum opus volbracht. Nu rest alleen de afdaling en het overdragen en delen van de verkregen inzichten.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.de financiële afwikkeling en het verlies vaak voorkomen wanneer de Zes van Pentakels is teruggedraaid. Als een waarschuwing te verzorgen, vergeet dan niet uw geld met respect te behandelen en verstandig te gebruiken. Een dwaas en zijn geld worden vlug gescheiden. Indien een schikking wordt aangegeven, is het meestal een definitieve verdeling van geld of goederen, zoals uit een testament of echtscheiding.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De bekers zeven ondersteboven betekent dat je een keuze hebt kunnen maken. Je verbeelding is omgezet in een concreet doel en je maakt plannen om dit doel te verwezelijken. Je hebt een goed gevoel bij de keuze die je hebt gemaakt en bent vastbesloten om er keihard aan te gaan werken. De dromerigheid is volledig verdwenen. Je vlucht nu niet meer weg in fantasie, maar gaat de confrontatie aan om je doelen te bereiken.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De bekers ridder staat voor een jeugdig persoon of iemand met een jeugdige inslag. Deze persoon ben jijzelf of iemand in je directe omgeving. Met de eigenschappen van de bekers ridder ben je intuïtief, oprecht en als alle water hofkaarten vaar je sterk op je emotionele kompas. Voor jouw gaat het hart voor het verstand. Je kunt je alleen inzetten voor zaken waar je echt in gelooft en ook nog een goed gevoel bij hebt. Bekers ridder staat dan ook voor de echte idealist die zijn dromen van een beter leven of een betere wereld, met alle energie probeert waar te maken. Hat kan ook bij idealen blijven en dan ziet men je al gauw als een dromerige figuur. Door je sensitieve aard ben je snel emotioneel aangedaan. Je houdt van de natuur, dieren en muziek. Je voelt een sterke behoefte aan spiritualiteit en jezelf artistiek uiten veelal in muziek en beeldende kunst. Als de bekers ridder valt in de context van een gebeurtenis of een boodschap dan gaat het meestal om het opvatten van een nieuwe liefde of een gebeurtenis met een zeer sterke positieve emotionele lading.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De staven koningin is zowel gesteld op gezelschap als op haar onafhankelijkheid. Ze is vol medeleven, warm en vaak zeer aantrekkelijk. Je bent, kent of komt in aanraking met deze persoon. Ze is zeer intelligent en staat vol in het leven. Ze is ondernemend, gepassioneerd, enthousiast en ambitieus. Deze energie gaat niet ten koste van haar omgeving, maar de staven koningin straalt zoveel warmte uit, dat iedereen in haar omgeving daar blij van wordt. Niet zelden is deze persoon een leidster die mensen aan zich weet te binden en de bepalende factor is in gezin, relatie of werkkring. Ze zal niet aarzelen haar vrouwelijke charmes in te zetten om dingen gedaan te krijgen, maar ze zal dit nooit gebruiken om anderen te benadelen. Ze is zeer onafhanekelijk en zal bezitterig of jaloers gedrag niet dulden, maar heeft wel veel liefde en een beetje bewondering nodig om zich echt comfortabel te voelen. Met de koningin van de staven is vrijwel elke dag een zonnige dag met humor en plezier.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.de gemoedelijke Page van Pentakels is gezegend met een gelukkige en evenwichtige persoonlijkheid. Soms is de individuele vertegenwoordigd kan een zoete tand hebben en een beetje mollig zijn. Terwijl ze zijn aangenaam, ze hebben de behoefte aan veiligheid en gebrek aan fantasie gemeenschappelijk voor alle kaarten van de rechter Pentakel.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.De waarheid die aan het licht komt is iets minder ontnuchterend. Het kan zelfs een aangename verassing zijn. Omdat de maan nu ondersteboven ligt gaat deze kaart ook over verduistering en verdwijning. Het vergeten als in de tijd die alle wonden heelt. Nu is er geen sprake van groei of dagend inzicht, maar van een vervagend perspectief. De maan in deze positie biedt je inzicht zonder al te veel trauma of laat een verdriet langzaam in de tijd verdwijnen.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.