1. Huidige invloed.

De Gehangene ** omgekeerd ** : De gehangene omgekeerd geeft aan dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Maar het ligt buiten jou macht om de zaken te veranderen, het is tijd voor een reality check.

2. Huidige hulp of belemmering.

Staven Ridder: Karakter: warm, vriendelijk en ambitieus. Gebeurtenis: Is van groot gewicht met betrekking tot de wensen of doeleinden

3. Verleden.

De Zegewagen: Succes door zelfbeheersing. Je overwint de uitdagingen van het leven door schijnbare tegengestelde (innerlijke) krachten te onder jouw wil te verenigen en samen te laten werken in je voordeel. Je hebt de situatie volledig onder controle.

4. Recente gebeurtenis.

Pentakels Koningin: Gevoelig, bezorgd en produktief.

5. Mogelijke toekomst.

Zwaarden Zeven ** omgekeerd ** : Excuses maken of ontvangen. Egoïsme.

6. Nabije toekomst.

De Ster ** omgekeerd ** : Je raakt teleurgesteld omdat je dromen en talenten niet kunt verwezenlijken. Een slechte instelling.

7. Hoe jij het ziet.

De Keizerin: Het vermogen om liefde te geven en te nemen. Creativiteit, groei, geluk en overvloed. Huiselijke en financiële voorspoed. Geniet nu met volle teugen.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Pentakels Drie ** omgekeerd ** : Halfslachtige pogingen leiden tot gemiddelde resultaten.

9. Hoop en vrees.

Bekers Drie ** omgekeerd ** : Je verwent jezelf zonder enige aanleiding. Het uiteindelijk resultaat is onvermijdelijk teleurstelling en verzuring in je vriendschappen en relaties.

10. Uiteindelijke afloop.

Staven Zes: Overwinning. Je hebt een enorme prestatie geleverd en je kunt er nu de vruchten van plukken. Jij bent nummer één.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Kleine Arcana: De Drieën

Twee Drieën: Kalmte Omgekeerd: Veiligheid

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Als de gehangene omgekeerd verschijnt dan is dit een teken dat je gedreven door trots, zelfzucht of koppigheid probeert een situatie naar je hand te zetten die feitelijk buiten je controle of macht ligt. Het (te lang) vasthouden aan verworvenheden die je noodgedwongen moet opgeven leidt tot frustratie, verdriet en verbittering. Uiteindelijk wordt het toch allemaal uit je handen geslagen. De gehangene omgekeerd waarschuwt je dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Het is tijd voor een reality check en dit gebeurt goedschiks of kwaadschiks, het is aan jouzelf of je uiteindelijk toch erin slaagt om je geest open te stellen en tijdelijk de sturing aan de omstandigheden over te laten.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Wanneer de Ridder van Staven ritten in het beeld, dat hij een vriendelijke, intelligente jonge man wiens ideeën de rijvaardigheid en het zal hem leiden tot succes een dag symboliseert. Op dit moment heeft hij een moeilijke tijd na de voltooiing iets - hoe kan hij dan naar verwachting slechts een pad te volgen als het leven zo veel mogelijkheden geeft? Conventionele leven is saai en saai en hij wordt gedreven op zoek naar de volgende opwindende ding. Vaak is de Ridder van staven verwijst naar een jongere man of tiener, nog aan het leren om zijn vleugels uit te slaan. Elke zo vaak, zal hij een oudere man met een jongensachtig karakter, in het geheim op zoek naar iemand om hem te houden in de lijn (niet zo aantrekkelijk als hij denkt dat hij is).
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.De Zegewagen staat voor het boeken van een overwinning, je hebt alles uitstekend onder controle. Het leven bestaat uit allerlei uitdagingen die alleen overwonnen kunnen worden doordat je jouw innerlijke driften en passies weet te verenigen en zodanig te kanaliseren dat er een grote sprong vooraarts gemaakt kan worden. Het is je wilskracht en zelfbeheersing waarmee je dit weet te bereiken. Doordat je met jezelf in harmonie bent en uitstijgt boven je lagere aandriften kun je grootse dingen bereiken. Deze kaart staat ook traditioneel voor het maken van een reis, niet noodgedwongen, maar omdat je er klaar voor bent en het je wil is deze reis te ondernemen. De Zegewagen wijst je ook op het feit dat je nu een stap voorwaarts kan maken door besluitvaardig handelen. Welvaart, voorspoed en geluk worden verworven door jouw persoonlijke inzet.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.De Koningin van Pentakels is een vriendelijk en warm dame, lang verbonden met alle soorten van luxe waaronder rijke voedsel, dure kleren en elegante huizen. Haar waardering uit voor de fijnere dingen in het leven verbindt haar vaak met de kunstgeschiedenis en antiek. Een praktische en geaard vrienden, ze is in haar element in elk type van crisis. In relaties, haar sensuele natuur is zo open als haar diepe gevoelens, maar ze soms moet haar partner te zijn rijkdom aan zich veilig voelen. Haar stabiliteit is gehecht aan haar omgeving - als zodanig, ze houdt niet van lawaai, vuil of ontberingen in het algemeen! Haar verstand is een grote hulp in het bedrijfsleven en haar drive om orde te scheppen zal maken haar een uitstekende manager in een bepaald gebied. Ze kan hard werken in minder spannende baan als ze voelt ze haar uitkering op de lange termijn.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Besluiteloosheid is aangewakkerd door over-actieve gedachten op dit moment. Wanneer de Zeven Zwaarden wordt omgedraaid, moet er meer authenticiteit in uw leven. U, of de mensen om je heen, net als verkoper van tweedehands auto. Er lijkt een gelikte boodschap wordt gebruikt dat is meer een versie van de waarheid dan de waarheid zelf. Plain-sprekende en een harde blik op de werkelijkheid zijn nu nodig. U bent in gevaar te geloven uw eigen hype.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De tarotkaart de Ster omgekeerd staat voor teleurstelling. Er is sprake van een valse start. Het nieuwe begin of de mooie kans die je werd voorgehouden, blijkt achteraf een desillusie. De plannen en de dromen die je hebt, zijn onrealistisch en lopen weer op niets uit. Het is nu geen tijd om te gaan werken aan nieuwe plannen. Trek je nog maar een tijdje terug in zelfreflectie, het is duidelijk dat gevoel en verstand op dit moment niet met elkaar in evenwicht zijn. Ook de innerlijke kompasstand staat nu afgesteld op de verkeerde sterren. Kijk naar de omliggende kaarten om uit te vinden op welke wijze je nu misleid wordt.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De keizerin is de vruchtbare aarde waarin alles dat met liefde geplant en gevoed wordt uiteindelijk overvloedig vrucht draagt. Alles wat je met passie en liefde onderneemt zal voorspoedig tot wasdom komen. Het is ook de verbeelding van het juiste moment om te oogsten, want dit is het hoogtepunt van de cyclus. Nu moet je genieten van wat het leven je gebracht heeft, al gauw staat de winter voor de deur. Geef nu je liefde aan alles wat je tot ontwikkeling wil brengen of het nu een relatie, een onderneming, een studie of een moestuin is. Het zal slagen. Als de vruchten al daar zijn zorg dan dat je nu met volle teugen geniet, de oogst binnenhaalt en neemt zolang er in overvloed is. Binnen een relatie kan er een huwelijk of een kind op komst zijn.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.de Drie van Pentakels in een omgekeerde positie spreekt vaak over vertragingen in het succes, de oorzaak is meestal het zelf. Ofwel angst om te falen of de onwil zich te committeren aan het pad van het leren zijn de grootste boosdoeners. Het is noodzakelijk om te herinneren waarom en wanneer het verkrijgen van deze vaardigheden belangrijk voor je zijn en te beseffen dat de meeste goede dingen discipline en hard werk vergt.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Je verwent jezelf zonder enige aanleiding. Je doet onverantwoordelijke uitgaven om jezelf te plezieren of stort je blindelings in het uitgaansleven. Sex & Drugs & Rock'n'Roll zijn voor jou nu van toepassing. De betekenis van de tarotkaart bekers drie omgekeerd is een waarschuwing dat je een leegte in jezelf probeert te vullen met oppervlakkige genotzucht en relaties. Het uiteindelijk resultaat is onvermijdelijk teleurstelling en verzuring in je vriendschappen en relaties. Alternatief kan er iemand dichtbij je zijn, die in de jacht op pleziertjes, zijn of haar omgeving van zich vervreemd.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.De tarotkaart staven zes belooft je de overwinning. Je hebt een enorme prestatie geleverd en je kunt er nu de vruchten van plukken. Je blaakt van zelfvertrouwen en anderen kijken naar je op en proberen je voorbeeld te volgen. Als deze kaart op een toekomstpositie valt dan is dat een goed teken voor het welslagen van je onderneming. Het gaat hier vooral om succes in zaken, studie en creativiteit, met name die gebieden waar je door jezelf te onderscheiden een zekere status of populariteit kunt verwerven. In een relatie zul je door je partner hartstochtelijk geadoreerd worden, je kunt niet meer stuk.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.