1. Huidige invloed.

Bekers Negen ** omgekeerd ** : Ongeluk. Je wensen en verwachtingen komen niet uit. Je streven loopt uit op een teleurstelling. Op overmatig uitgeven en zelftoegeeflijkheid volgend teleurstellingen

2. Huidige hulp of belemmering.

Pentakels Zes: Delen. Ontvangen van zeer verdiende voordelen. Succesvol evenwicht in financiële aangelegenheden.

3. Verleden.

Bekers Koningin ** omgekeerd ** : Je bent, kent of komt in aanraking met een, overgevoelige emotioneel labiele persoon, heen en weer geslingerd tussen onrealistische dromen en angsten.

4. Recente gebeurtenis.

Bekers Koning ** omgekeerd ** : Je kent of bent iemand die bedrieglijk, instabiel, emotioneel zwak of ontdaan is. Een persoon die nog onvolwassen in de wereld staat en er goed aan doet zich minder door gevoelens mee te laten slepen.

5. Mogelijke toekomst.

De Dwaas: Je bruist van het leven en de energie. Je wil van alles ondernemen en de omstandigheden zijn gunstig daarvoor. Je ziet overal mogelijkheden. Je gaat spontaan tot actie over, maar misschien wel iets te impulsief.

6. Nabije toekomst.

Staven Koning: Je bent, kent of komt in aanraking met een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid. Iemand met leiderseigenschappen en ambities.

7. Hoe jij het ziet.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Zwaarden Koningin ** omgekeerd ** : Verbitterd, sarcastisch en streng veroordelend

9. Hoop en vrees.

Pentakels Acht: Eraan werken, leren, trainen.

10. Uiteindelijke afloop.

Bekers Drie: Je hebt iets te vieren. Een nieuw huis, een bruiloft, een behaald examen, verjaardagen, promoties op het werk of een buitengewoon jubileum.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Bekers

Vier kaarten van de kleur Bekers

Kleine Arcana de Hofkaarten

Met vier hofkaarten lijkt er een behoorlijke invloed op de vraag uitgeoefend te worden door andere personen in je omgeving. Kijk goed welke hofkaarten vallen om te bepalen om wie het kan gaan.

Kleine Arcana: De Drieën

Twee Drieën: Kalmte Omgekeerd: Veiligheid

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

Kleine Arcana: De Koninginnen

Twee Koninginnen: Een toegewijde vriend(in) Omgekeerd: Arbeid

De Vissen in de Tarot

Twee vissen: Er is iets dat je over het hoofd ziet.

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag. Je wensen en verwachtingen komen niet uit. Je streven loopt uit op een teleurstelling. Als er sprake is van overvloed, dan wordt er onmatig mee omgesprongen. Je zwelgt en het genieten staat nu in het teken van gulzigheid en hebzucht. Je zoekt naar bevrediging en zinnelijk genot, maar hoe meer je tot je neemt, hoe meer je nodig hebt. Emotioneel blijf je daardoor onverzadigd. Je blijft achter met een leeg en gedesillusioneerd gevoel. Als bekers negen ondersteboven valt in je toekomst gaat je streven geen succes en geen vervulling opleveren.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.een kaart betekent genade en geschenken, de zes van Pentakels vertegenwoordigt generositeit die u zal geven of te ontvangen. Aan de ene kant, ontvangt u een donatie of gift, die u zullen helpen te smeden vooruit in school of bedrijf. Remembering te helpen die je hebt ontvangen, kunt u de bron van een erfenis of schenking aan anderen ten goede komen. Als u op dit moment worstelt, verwachten dat hulp is op haar manier. Wanneer u in een betere positie, zorg ervoor om te betalen naar voren zodat een cirkel van vrijgevigheid is gevestigd.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Je bent, kent of komt in aanraking met een, overgevoelige emotioneel labiele persoon, heen en weer geslingerd tussen onrealistische dromen en angsten. De gevoeligheid is omgeslagen in overgevoeligheid. Dat kan ondraaglijk voor je worden. Je offert jzelfe op voor anderen die dat niet waard zijn en blijkt dan vreselijk kwetsbaar voor hun nare spelletjes, daardoor voel je jezelf onzeker en emotioneel zwak. De verleiding voor de bekers koningin omgekeerd is dan ook om te vluchten in fantasiën en illusies, eventueel geholpen door drank en drugs. Als bekers koningin ondersteboven heb je de neiging om jezelf verhaaltjes te gaan vertellen die niet waar zijn, simpelweg om de pijn van alledag te verlichten of om problemen weg te verklaren die je door je emotionele overdrevenheid veroorzaakt hebt. Op dit moment is er maar een ding wat je kunt doen en dat is luisteren naar je verstand. Probeer de omstandigheden en mensen objectief te benaderen in plaats van elke gebeurtenis persoonlijk op te vatten.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.De bekers koning ondersteboven is een emotioneel onvolwassen persoon. Je laat je meeslepen door je gevoelens en rechtvaardigt je onberekenbare gedrag door het toe te wijzen aan je karakter of hoe je bent. De bekers koning ondersteboven is daarmee een onmogelijk mens voor anderen om mee te leven. De emotionele achtbaan voert hem van hemelhoog naar de allerdiepste diepten en hij of zij voelt zich totaal niet aansprakelijk voor de schade die daarmee bij zijn naasten aangericht wordt. De bekers koning is niet alleen onbetrouwbaar voor anderen, maar kan ook nauwelijks op zichzelf vertrouwen. Niet alleen liegt hij anderen voor, hij verdraait de werkelijkheid ook voor zichzelf en daarmee gelooft hij zijn eigen leugens. De bekers koning kan ook een zeer onzekere persoon zijn die zijn eigen gevoeligheid ziet als een bedreiging voor zijn persoonlijkheid. Hij zal dan proberen zijn gevoelens te onderdrukken, wat bij dit gevoelsmens leidt tot nog grotere problemen en mogelijk een totale vervreemding van zichzelf. Kijk uit met deze omgekeerde bekers koning, een relatie leidt onherroepelijk tot teleurstelling.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Dit is de kaart van elke onderneming die je hoopvol en met ongewisse uitkomst begint. De lucht zindert van energie en alle tekens zijn positief. Je voelt je energiek en optimistisch en je wilt uit de startblokken schieten ook al weet je nog niet waarheen. Je neemt spontaan beslissingen die je leven zullen veranderen. Je realiseert je ergens wel dat je grote risico's neemt, maar je laat je daardoor niet afschrikken en volgt nu je hart. Het is juist dat ongebreidelde enthousiasme en een beetje roekeloosheid die ervoor zorgt dat je dit nieuwe avontuur tot een goed einde kunt brengen. Dit zou wel eens de kans van je leven kunnen zijn. Een frisse start, een nieuw leven, volg nu je droom en probeer hem waar te maken.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De tarotkaart koning van de staven staat voor een energieke mover-en-shaker in de zakenwereld. Een geboren leider die inspireert door zijn passie en energie. De Staven Koning gebruikt zijn humor en zijn persoonlijke integriteit om sterke relaties te smeden en daardoor voor zichzelf kansen te creëren. In zijn privéleven, kan zijn liefde voor de natuur ertoe leiden om in een landelijke omgeving te gaan wonen. In de liefde is de staven koning een echte romanticus, gepassioneerd, eerlijk en betrouwbaar. Door zijn leuke en charmante aard kan hij erg verleidelijk zijn, maar dan blijkt hij door zijn trouw uiteindelijk niet beschikbaar. Valt deze kaart bij het kaartleggen in je heden of verleden dan ken je deze persoon en is hij een belangrijke figuur in je leven, valt de koning van de staven in de toekomst dan komt er een krachtige energie op je pad. Wellicht dat je zelf door je energie in een leidinggevende positie terechtkomt.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.de Koningin van Zwaarden omgekeerde verstrikt kunnen raken in haar gedachten te veel en helemaal vergeten haar hart. Handelend alleen uit de logica, wordt ze koud en afstandelijk. Ze kan ook wreed zijn als ze voelt zich geprovoceerd en spaart geen genade in haar verbale aanvallen. Omgekeerd, de Koningin van Zwaarden afziet van elke schijn van beleefdheid en vertelt je precies wat ze denkt. Het is niet mooi! Haar standvastigheid zal bereiken een nieuw niveau en zal ze gewillig haar neus afgesneden om ondanks haar gezicht. Haar koppigheid zal blijven met een achterstandspositie om zichzelf en iedereen om haar heen. Kritische dan zin of reden, is ze ontstemd door alles om haar heen, en zal staan in het arres
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Nieuwe vaardigheden en het uitbreiden carrière horizon zijn aangegeven door de Acht van Pentakels. Dit is een tijd waar je de kans om nieuwe dingen te leren, toe te passen voorkennis en wat extra vakken aan een andere veer toe te voegen aan je pet. Dit betekent niet echt iets nieuws te beginnen geven, maar die voortbouwt op eerdere vaardigheden. In termen van geld, moeten kleine spaar-en geschenken zorgvuldig worden geïnvesteerd om je waarde te verhogen.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Je hebt iets te vieren. Een nieuw huis, een bruiloft, een behaald examen, verjaardagen, promoties op het werk of een buitengewoon jubileum. De betekenis van de tarotkaart bekers drie is dat je vreugde voelt over een emotionele mijlpaal in het leven. Dit vreugdevolle gevoel wordt gedeeld met anderen, dit kan een feest zijn of een gezellig etentje of misschien alleen maar een enthousiast gesprek. Laat het allemaal lekker over je heen komen, je verdient het en mag er van genieten. Valt de tarotkaart bekers drie in de toekomst dan heb je iets om naar uit te kijken.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.