1. Huidige invloed.

De Magier: Plannen maken. Het uitvoeren of uitwerken van een idee. Je concentreert je op een doel, ambitie of plan.

2. Huidige hulp of belemmering.

Bekers Koning: Je kent of bent iemand die zeer intuïtief is, gevoelig en wijs. Je volgt je gevoel en komt daarbij zelden bedrogen uit. Jouw diepste gevoelens slepen je niet mee maar geven je kracht.

3. Verleden.

Zwaarden Koning ** omgekeerd ** : Oneerlijk, wreed en bevooroordeeld. Kan wijzen op een onrechtvaardige beslissing.

4. Recente gebeurtenis.

Gematigdheid ** omgekeerd ** : Je laat de situatie escaleren door je onmatigheid. Door je over te geven aan extreem gedrag breng je relatie, gezondheid of zaken in gevaar. Misschien ben je niet zelf de oorzaak van deze instabiele situatie en is juist iemand in je omgeving verantwoordelijk voor het uit de hand lopen. Wees op je hoede voor een opkomende ziekte.

5. Mogelijke toekomst.

De Zegewagen: Succes door zelfbeheersing. Je overwint de uitdagingen van het leven door schijnbare tegengestelde (innerlijke) krachten te onder jouw wil te verenigen en samen te laten werken in je voordeel. Je hebt de situatie volledig onder controle.

6. Nabije toekomst.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

7. Hoe jij het ziet.

De Hogepriesteres: Er zijn veranderingen op komst, veelal positief. Onbekende nog verborgen factoren beïnvloeden de kwestie. Wijsheid en innerlijke rust door de vereniging van het bewuste denken en het onbewuste weten.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Pentakels Schildknaap ** omgekeerd ** : Karakter: afkerig van gezag, onvoorzichtig en niet bereid tot compromissen.

9. Hoop en vrees.

Pentakels Acht: Eraan werken, leren, trainen.

10. Uiteindelijke afloop.

De Geliefden: Je staat voor een keuze. Om de juiste beslissing te kunnen nemen moeten de emoties en het verstand in deze kwestie in evenwicht zijn. De keuze moet niet alleen logisch de beste zijn, maar ook goed aanvoelen.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Grote Arcana

Vijf kaarten van de grote arcana in deze trekking. De kwestie is van groot belang voor je, misschien meer dan je gedacht had. Het lijkt erop dat het Lot in dit geval harder aan de touwtjes trekt dan jezelf in je macht hebt.

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

De Engel in de Tarot

Twee engelen vertegenwoordigen een belangrijke boodschap, bestudeer de rest van de kaarten waar de boodschap betrekking op heeft.

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Je speelt met de gedachten aan een groots en ambitieus plan. Het gaat om een nieuwe onderneming die je uit zal dagen en alles van je creatieve vermogens zal vragen. Je hebt niet alleen een plan, je weet ook van jezelf dat je de vaardigheden hebt om het ten uitvoer te leggen. Dit is een onderneming waar je al je concentratie en energie in zal moeten steken, maar als je dat doet dan zal het resultaat ook naar of boven verwachting zijn. Jij bent in staat om keuzes te maken en gaat ervoor. Of het nu een studie, nieuwe onderneming of groots project is, jij bent in staat het voor elkaar te krijgen.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De bekers koning staat open voor zijn diepste gevoelens, maar laat zich niet meeslepen door emoties. Hij regeert over zijn gevoelsleven en put er wijsheid en kracht uit. Deze persoon zal zijn hart volgen en vertrouwen op zijn intuïtie. Hij of zij komt daarbij zelden of nooit bedrogen uit. Zijn liefde is waarachtig en komt vanuit het diepst van zijn hart, als geboren romanticus weet hij diep in het hart van zijn object van affectie door te dringen. Je kunt hem vertrouwen, hij sluit zich niet af van de gevoelens van anderen. In feite maakt hem dat ook zeer geschikt als pastor, psychiater of anderszins als hulpverlener bij emotionele nood. Om vorm te geven aan dat wat in wezen onbenoembaar is zal de koning van de bekers op het artistieke vlak zichzelf uiten in gedichten of beeldende kunsten vol van sprekende kleuren en zwaar van symboliek. Dromen worden door hem of haar zeer serieus genomen en niet zelden in een dagboek worden opgetekend.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Als de koning van zwaarden wordt omgekeerd, zijn charme heeft evapourated en het enige dat lijkt te worden overgelaten is zijn tong bijten. Oneerlijke aanvallen lijken te ontstaan uit het niets. Hij is kritisch over alles en iedereen en doet geen pijn om het te verbergen. Net als een onweer, kunnen deze flitsen van intense sfeer verwoesten. Helaas, het heeft ook invloed op elk aspect van zijn leven. Professioneel, slaagt hij erin om zich te isoleren van collega's en leidinggevenden. Voor al zijn onderneming, kan weinig worden gedaan als hij vervreemdt mensen. Toch ambitieuze, meedogenloosheid bereikt wat zijn vrije meningsuiting kan niet. Omgekeerd, de koning van zwaarden is arrogant en koud met anderen, zelfs die waar hij om geeft.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is. De omgekeerde tarotkaart gematigdheid waarschuwt dat je gedrag en gevoelens te extreem dreigen te worden. Daardoor gaat de balans verloren. Het kan zijn dat je uitschiet in slechte gewoontes die je gezondheid bedreigen. Gematigdheid omgekeerd kan ook duiden op relaties die onstabiel worden doordat jij of je partner, of beiden, zichzelf te buiten gaan aan onmatig gedrag of te dramatische uiting van emoties. Dit hoeft niet alleen te slaan op woede of agressie, maar ook afzondering en onderdanigheid zijn gedragsuitingen die tot een onevenwichtige relatie leiden. In zaken moet je uitkijken dat je niet te toegeeflijk bent of jezelf al te zeer laat gebruiken.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.De Zegewagen staat voor het boeken van een overwinning, je hebt alles uitstekend onder controle. Het leven bestaat uit allerlei uitdagingen die alleen overwonnen kunnen worden doordat je jouw innerlijke driften en passies weet te verenigen en zodanig te kanaliseren dat er een grote sprong vooraarts gemaakt kan worden. Het is je wilskracht en zelfbeheersing waarmee je dit weet te bereiken. Doordat je met jezelf in harmonie bent en uitstijgt boven je lagere aandriften kun je grootse dingen bereiken. Deze kaart staat ook traditioneel voor het maken van een reis, niet noodgedwongen, maar omdat je er klaar voor bent en het je wil is deze reis te ondernemen. De Zegewagen wijst je ook op het feit dat je nu een stap voorwaarts kan maken door besluitvaardig handelen. Welvaart, voorspoed en geluk worden verworven door jouw persoonlijke inzet.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De sluier tussen de fysieke en bovennatuurlijke wereld is weggenomen. Je kijkt met helderheid naar de ophanden zijnde veranderingen. Door de integratie van je bewuste rede en je onbewuste intuïtie voel je je uitstekend in staat om de juiste beslissingen te nemen. Kalmte en innerlijke rust sterken je in je overtuiging dat je op de goede weg bent. Nu is het moment om te acteren op je idealen en te pogen je dromen te verwezenlijken. Blijf dicht bij jezelf en je kunt de wereld aan. Het is een goed moment om je intuïtie verder te ontwikkelen - door meditatie of creativiteit om je geest te oefenen. De Hoge Priesteres staat voor een krachtige vrouw, wiens wijsheid is wordt gevoed door haar sterke verbinding met zichzelf.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Bij de pagina van Pentakels is teruggedraaid, kan het verwijzen naar een kind dat is erg verlegen en heeft moeite in de omgang met anderen. Dit probleem kan ook introvert show zelf als humeurigheid of niet in staat om hun gevoelens te uiten.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Nieuwe vaardigheden en het uitbreiden carrière horizon zijn aangegeven door de Acht van Pentakels. Dit is een tijd waar je de kans om nieuwe dingen te leren, toe te passen voorkennis en wat extra vakken aan een andere veer toe te voegen aan je pet. Dit betekent niet echt iets nieuws te beginnen geven, maar die voortbouwt op eerdere vaardigheden. In termen van geld, moeten kleine spaar-en geschenken zorgvuldig worden geïnvesteerd om je waarde te verhogen.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Rechtop: De tarotkaart de geliefden rechtop staat voor het maken van een keuze. Om de juiste keuze te kunnen maken dien je te weten wie je bent en wat je werkelijk nodig hebt, je moet goed weten wat je wil. De twee geliefden staan symbool voor de harmonie tussen het gevoel en het verstand bij het maken van de juiste keuze. Een keuze die met het hoofd en het hart gemaakt wordt is over het algemeen een goede keuze. Deze kaart staat ook voor een harmonieuze, vooral evenwichtige relatie waarin beide partners open en eerlijk naar elkaar zijn en een gelijk aandeel hebben. Op persoonlijk niveau staat deze kaart voor de harmonie tussen de geest en het lichaam en is daarmee een voortreffelijke kaart voor de gezondheid.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.