1. Huidige invloed.

Bekers Negen: Geluk. Wensen en verwachtingen komen uit. Dit is een tijd van genieten van wat je vergaard hebt aan rijkdommen in materiele en emotionele zin.

2. Huidige hulp of belemmering.

Bekers Drie: Je hebt iets te vieren. Een nieuw huis, een bruiloft, een behaald examen, verjaardagen, promoties op het werk of een buitengewoon jubileum.

3. Verleden.

De Toren ** omgekeerd ** : Er is sprake van een onvoorziene crisis, maar een crisis die hanteerbaar is. Desondanks ervaar je deze situatie als schokkend omdat de tarotkaart de toren ondersteboven gekeerd heeft wat jij toe nu toe voor zekerheid aanzag.

4. Recente gebeurtenis.

Pentakels Vijf: Depressie, tekortkoming en armoede. Verlies.

5. Mogelijke toekomst.

Pentakels Acht ** omgekeerd ** : Misbruik van vermogens en slimheid.

6. Nabije toekomst.

Zwaarden Koningin: Intelligent, onafhankelijk, besluitvaardig en analytisch.

7. Hoe jij het ziet.

Pentakels Negen: Onafhankelijkheid, wijsheid, zelfvertrouwen, financiële winsten.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Zwaarden Aas ** omgekeerd ** : Door verkeerd gebruik van je macht wordt een conflict groter. Je oefent teveel druk uit, zodat de weerstand of de problemen onoverkoombaar worden.

9. Hoop en vrees.

Bekers Acht ** omgekeerd ** : Na een periode van emotionele verwarring en op zoek zijn naar een doel in je leven, heb je nu een veilige haven gevonden. Je geniet met volle teugen van het warme en geborgen gevoel dat dit geeft.

10. Uiteindelijke afloop.

De Keizerin ** omgekeerd ** : Onvermogen om liefde te geven of te aanvaarden. Emotionele problemen, geen groei. Probeer nu niets te creëren of op te bouwen, het zal geen voorspoed kennen.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Bekers

Drie kaarten van de kleur Bekers

Tarot Kleur: Pentakels

Drie kaarten van de kleur Pentakels

Kleine Arcana: De Achten

Twee Achten: Nieuwe kennis Omgekeerd: Ongeluk

Kleine Arcana: De Negens

Twee Negens: Iets ontvangen Omgekeerd: Een kleine winst

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Je hebt de oogst van je harde werken binnen en kunt nu rustig op je lauweren rusten. Dit is een tijd van genieten van wat je vergaard hebt aan rijkdommen in letterlijke en figuurlijke zin. Of het nu materiele welvaart, comfort of zinvolle relaties met familie en vrienden betreft, je bevindt je in een situatie waarin je kunt genieten van het leven. Als deze kaart in de toekomst valt dan is dat een teken dat je wensen vervuld zullen worden. Lichamelijk staat deze kaart voor een blakende gezondheid.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Je hebt iets te vieren. Een nieuw huis, een bruiloft, een behaald examen, verjaardagen, promoties op het werk of een buitengewoon jubileum. De betekenis van de tarotkaart bekers drie is dat je vreugde voelt over een emotionele mijlpaal in het leven. Dit vreugdevolle gevoel wordt gedeeld met anderen, dit kan een feest zijn of een gezellig etentje of misschien alleen maar een enthousiast gesprek. Laat het allemaal lekker over je heen komen, je verdient het en mag er van genieten. Valt de tarotkaart bekers drie in de toekomst dan heb je iets om naar uit te kijken.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Als de tarotkaart de toren omgekeerd valt dan is er sprake van een onvoorziene crisis, maar een crisis die hanteerbaar is. De toren schudt op zijn fundamenten en de bestaande structuren worden stevig getest. Er is zeker schade maar er is geen sprake van een complete ineenstorting. Desondanks ervaar je deze situatie als schokkend omdat de tarotkaart de toren ondersteboven gekeerd heeft wat jij toe nu toe voor zekerheid aanzag.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.het feit dat je gebrek kan worden gerelateerd aan eerdere overbesteding zal u niet voelt dat er iets beter. Gebrek aan vertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde worden eveneens aangegeven. Er is geen gemakkelijke oplossing, maar het is van cruciaal belang te hebben vertrouwen dat uw omstandigheden veranderen.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Hard werken zonder plezier komt wanneer de Acht van Pentakels is teruggedraaid. U kunt uw baan ontgroeid zijn of voelen zich beperkt op het werk. Er lijkt niets nieuws te leren en geen waar te groeien. Probeer opnieuw verbinding te maken uw echte talenten en overwegen om te beginnen uw eigen bedrijf of het verkennen van een andere lijn van het werk. Blijven waar je bent is dat niemand mag vreemdgaan, maar jezelf.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De Koningin van Zwaarden is de meest onafhankelijke van de koninginnen, in staat om de zorg voor en zichzelf te verdedigen. Of ze heeft een metgezel of woont alleen, ze is gelukkig en tevreden. Wonen alleen voor de Koningin van Zwaarden: een leven zonder obligaties en veel vrijheid, die beide zijn erg belangrijk voor haar. Terwijl ze met haar vrije ideeën, ze de neiging om geheimzinnig en mysterieus en antipathieën als iedereen. Emotioneel, ze houdt haar kaarten dicht bij haar borst, ze lijkt misschien hardvochtig, maar degenen die weten de Koningin het best kan instaan voor haar warm gevoel. Ze kunnen worden uitzonderlijke trouw - dat is de beleefde manier om te zeggen koppig - toen ze toegezegd heeft om een idee of actie. Haar geest is zo scherp als een scheermes, en ze heeft een oneindige dorst om te leren. Ze past niet echt met conventionele samenleving en heeft nog niet geleerd om naar te kijken versus door mensen.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.Je harde werk is beloond met de plezierige dingen in het leven. Financieel en emotioneel gaat het je voor de wind. Het is nu tijd om te genieten van de goede dingen van het leven. De pentakels negen staat voor materiële rijkdom en goed leven. Pentakels negen staat ook voor een goede oogst of het genieten van het goede dat de natuur ons in de zomer te bieden heeft. De tijd is goed, laadt je accu nu op en geniet!
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De zwaarden aas omgekeerd staat voor een heftig conflict of een behoorlijke beroering die door jou verkeerd aangepakt wordt. Je probeert te hard in te grijpen, je macht uit te oefenen of je zin te hard door te drijven. Dit levert een averechts effect op. In plaats van de overhand wordt de weerstand juist groter. Het conflict loopt verder uit de hand. De situatie wordt steeds chaotischer en het lijkt niet mogelijk om nog als winnaar uit deze strijd te komen. De zwaarden aas staat maakt een enorme kracht en energie los. Zelfs als je alle weerstand overwint blijft er uiteindelijk niets over van waar je voor gevochten hebt. Dat is een zogenaamde Pyrrusoverwinning.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De bekers acht ondersteboven geeft aan dat je na een periode van emotionele verwarring en op zoek zijn naar diepere betekenis nu een veilige haven hebt gevonden. Je hebt nu het gevoel dat je bent thuisgekomen in een relatie, gezin of werkkring waarin alles goed aanvoelt. Dit is voor jou de ultieme zin van het leven en je geniet met volle teugen van het warme en geborgen gevoel. Eindelijk is je lange zoektocht ten einde, daarmee ook een eind makend aan de onzekerheid en de angst. Valt bekers acht in de toekomst in combinatie met een andere reiskaart dan betekent het een veilig thuiskomen.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.De natuurlijke cyclus van groei, geven en nemen is geblokkeerd of onderbroken. Je ondervindt dat je plannen en ondernemingen tot niets zijn gekomen of zelfs tot verliezen leiden. Liefde wordt niet meer gegeven of niet aanvaard. Wat eens groeide kwijnt nu weg, een relatie is in het slop gekomen of wordt beëindigt. Aan deze verdorde periode lijkt geen einde te komen, er valt niets te genieten en daardoor is het ook moeilijk om te geven. Het leven lijkt volledig verdwenen. Maar de Keizerin houdt je ook voor dat alles onderhevig is aan een universele cyclus en wat nu kwijnt en verdord is zal door tijd weer genezen, opbloeien en gaan stromen.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.