1. Huidige invloed.

Staven Drie ** omgekeerd ** : Geen groei: Succes blijft uit door onrealistische verwachtingen een gebrek aan praktische planning en geen gerichte inspanning om je doelen te halen.

2. Huidige hulp of belemmering.

Zwaarden Zes: Omstandigheden en houdingen veranderen ten goede. De condities verbeteren.

3. Verleden.

Staven Vier: Je onderneming wordt bekroond met zekerheid, geluk en harmonie. Voorspoed in gezin, zaken of gezondheid.

4. Recente gebeurtenis.

Zwaarden Acht ** omgekeerd ** : Actie, Vrijheid

5. Mogelijke toekomst.

Gerechtigheid: Je neemt een besluit vanuit je overtuigingen gebaseerd op wat passend, rechtvaardig en redelijk is. Een beslissing in een ruzie of een juridisch geschil pakt goed voor je uit of voelt in ieder geval eerlijk aan. Je wordt passend beloond.

6. Nabije toekomst.

Staven Negen ** omgekeerd ** : Je bent niet alert genoeg en wordt onverwachts te pakken genomen. Het ontbreekt je aan wilskracht te verdedigen wat belangrijk voor je is.

7. Hoe jij het ziet.

De Wereld ** omgekeerd ** : Een incompleet of onafgemaakt project. Kleine voortuitgang maar nog geen overwinning.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

De Gehangene ** omgekeerd ** : De gehangene omgekeerd geeft aan dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Maar het ligt buiten jou macht om de zaken te veranderen, het is tijd voor een reality check.

9. Hoop en vrees.

Het Rad van Fortuin: Een voorspoedige wending van het lot. Aan alle goede dingen komt een eind, maar ook aan alle ellende in het leven. Momenteel zit je in de lift. De kaarten zijn gunstig, grijp je kans en neem desnoods een berekend risico.

10. Uiteindelijke afloop.

Staven Ridder: Karakter: warm, vriendelijk en ambitieus. Gebeurtenis: Is van groot gewicht met betrekking tot de wensen of doeleinden


Deze trekking wordt gedomineerd door het element vuur.

Tarot Kleur: Staven

Vier maal een kaart van de staven

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Je droom van een succesvolle onderneming komt niet tot wasdom. Dit kan liggen aan versnippering van je energie doordat je niet gericht werkt aan je plannen. Het kan ook zijn omdat er geen team of netwerk is dat goed samenwerkt om tot een resultaat te komen. Het succes blijft uit door onrealistische verwachtingen een gebrek aan praktische planning en geen gerichte inspanning om je doelen te halen. De kaart omgekeerd kan ook wijzen op een persoon die je bewonderde en die nu van zijn voetstuk valt.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Wanneer de Zes van Zwaarden verschijnt, zijn uw problemen bewegen achter je. Een deel van deze verandering zal u het vrijgeven van je gehechtheid aan zorgen te maken over deze kwestie. Alle gebieden van het leven zal verbeteren met de Zes van Zwaarden: relaties, geld en carrière. Het zal een opluchting zijn om vooruit te verhuizen naar een gelukkiger plek. Fysieke reizen kan ook een focus en eventuele reist zal u het gevoel terug meer ontspannen en optimistisch naar de toekomst.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Je doelen zijn bereikt en je kunt nu een overvloedige oogst binnenhalen. Je onderneming wordt bekroond met zekerheid, geluk en harmonie. De staven vier geeft aan de je een stevige fundering gelegd hebt voor een toekomst vol successen en groei. De voorspoed kan van toepassing zijn op je gezin, relatie, zakelijke onderneming, carrière of gezondheid.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Een nieuwe state of mind vol met beweging komt met de Zwaarden Acht van omgekeerd. Je hebt gerealiseerd dat de eerste stap in het veranderen van je leven begint met het veranderen van je gedachten. Je hebt zelfvertrouwen en kracht uit de problemen is opgelost. Wees op uw hoede van de mensen om je heen wordt gedachteloos - opkomen voor uzelf en zorg ervoor dat u krijgt het respect dat u bent verschuldigd.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.De tarotkaart gerechtigheid staat voor alle situaties waarin het recht zegeviert. Dit hoeft niet altijd gunstig voor je uit te pakken, maar heeft over het algemeen wel een gunstige strekking. Meningsverschillen komen snel tot een oplossing, juridische geschillen worden snel en rechtvaardig afgewikkeld. De beslissing zal eerlijk zijn, gebaseerd op de correcte toepassing van de wet of het gezonde verstand. Gerechtigheid valt ook als je een beslissing moet nemen en je moet beslissen op basis van je overtuigingen. Als deze troef uit de grote arcana valt in een situatie waar sprake is van leugens en bedrog, zal de waarheid snel aan het licht komen. In een werkgerelateerde situatie zul je erop kunnen rekenen dat je op gepaste manier beloond wordt voor je inzet. Bedenk telkens dat gerechtigheid een tweesnijdend zwaard is, die alle aspecten van een zaak meeweegt. Vrouwe Justitia draagt op deze kaart geen blinddoek en dat betekent dat de wet niet blind wordt toegepast, maar met compassie, gevoel en wijsheid.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Als de staven negen omgekeerd valt dan lukt het niet om voor de rechten op te komen die je moet beschermen. Dit kan allerlei redenen hebben. Het kan zijn dat je niet alert genoeg was of voorbereid genoeg en dat je op een onbewaakt moment te pakken genomen bent. Misschien weet je exact wat je zou moeten doen maar wordt je gehinderd door angst of gewone lafheid. In studie en werk kan het erom gaan dat je werk voor je uitschuift tot het er niet meer toe doet. Misschien voel je jezelf gewoon te moe en uitgewoond om voor jezelf op te komen en laat je het maar op zijn beloop. Deze kaart waarschuwt je daardoor het risico loopt alles te verliezen waar je eerder zo hard voor gevochten hebt. Als de kaart in het verleden valt dan heb je al iets verloren en wijst de staven negen erop dat de oorzaak van dit verlies te vinden is in het ontbreken van wilskracht.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.de omgekeerde wereld kan een vervelende kaart die maakt u uw tanden grit worden. Succes is zo dichtbij dat je het kan smaken, maar is nog steeds ongrijpbaar buiten bereik. Bij gelegenheid kan het tegenovergestelde waar te zijn - je hebt bereikt dat hoogtepunt, maar u wilt verzetten vooruit. Geniet van je successen, maar je bereikt een punt waar je wel weer aan de beurt. Je kunt niet stoppen in de loop der tijd. Relaties beïnvloed door de wereld kan meer, maar niet opgelost. Lingering als een slechte geur, moet u het verleden te herzien voordat u vooruit te bewegen en laat de dingen gaan. Een eerdere slecht af kunnen maken van je aarzelen om opnieuw de liefde - met de wereld, u kunt ervan verzekerd zijn dat een positieve relatie is voor u klaar als je er open voor staat. Wanneer op het werk, De Wereld omgekeerd kan een gevoel van paniek of gebrek aan planning te suggereren. U hoeft niet klaar voelt voor wat ons te wachten staat en de voltooiing wordt vertraagd. De Wereld is een krachtige en positieve kaart, ongeacht de positie en het brengt heerlijke afwisseling op haar eigen tempo. Laat los en geniet van de rit.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Als de gehangene omgekeerd verschijnt dan is dit een teken dat je gedreven door trots, zelfzucht of koppigheid probeert een situatie naar je hand te zetten die feitelijk buiten je controle of macht ligt. Het (te lang) vasthouden aan verworvenheden die je noodgedwongen moet opgeven leidt tot frustratie, verdriet en verbittering. Uiteindelijk wordt het toch allemaal uit je handen geslagen. De gehangene omgekeerd waarschuwt je dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Het is tijd voor een reality check en dit gebeurt goedschiks of kwaadschiks, het is aan jouzelf of je uiteindelijk toch erin slaagt om je geest open te stellen en tijdelijk de sturing aan de omstandigheden over te laten.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is. Het Rad van Fortuin kondigt verandering aan. Het wiel van de tijd, draait voort zonder te stoppen en houdt geen rekening met ons als mensen. Alles is in beweging. Rijken worden opgebouwd en gaan ten onder, rijkdom komt en gaat. Elke dag brengt nieuwe kansen maar niets is blijvend. Het rad van Fortuin mengt goed met kwaad en licht met duister. Zoals de tarotkaart nu ligt ziet het er gunstig voor je uit. Je zit in de lift en dit is het moment om een kansje te wagen, zij het op zakelijk gebied of in de liefde. Het Rad van Fortuin uit zich nu in allerlei schijnbaar toevallige en fortuinlijke voorvallen. Het is aan jou om deze gunstige omstandigheden in je voordeel te benutten. Het Rad van Fortuin raad je aan om de gunstige omstandigheden te herkennen, te accepteren voor wat ze zijn en er vol in mee te gaan. Je gehele leven kan zich nu in een gunstige zin veranderen.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Wanneer de Ridder van Staven ritten in het beeld, dat hij een vriendelijke, intelligente jonge man wiens ideeën de rijvaardigheid en het zal hem leiden tot succes een dag symboliseert. Op dit moment heeft hij een moeilijke tijd na de voltooiing iets - hoe kan hij dan naar verwachting slechts een pad te volgen als het leven zo veel mogelijkheden geeft? Conventionele leven is saai en saai en hij wordt gedreven op zoek naar de volgende opwindende ding. Vaak is de Ridder van staven verwijst naar een jongere man of tiener, nog aan het leren om zijn vleugels uit te slaan. Elke zo vaak, zal hij een oudere man met een jongensachtig karakter, in het geheim op zoek naar iemand om hem te houden in de lijn (niet zo aantrekkelijk als hij denkt dat hij is).

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.