1. Huidige invloed.

Bekers Ridder: Aard: Verbeeldingsrijk, oprecht en romantisch persoon. Gebeurtenis: Sterk positief emotioneel of romantisch, een nieuwe liefde?

2. Huidige hulp of belemmering.

De Hogepriesteres: Er zijn veranderingen op komst, veelal positief. Onbekende nog verborgen factoren beïnvloeden de kwestie. Wijsheid en innerlijke rust door de vereniging van het bewuste denken en het onbewuste weten.

3. Verleden.

Pentakels Koning: Realistisch, materialistisch, zekerheid voorop stellend.

4. Recente gebeurtenis.

De Keizerin: Het vermogen om liefde te geven en te nemen. Creativiteit, groei, geluk en overvloed. Huiselijke en financiële voorspoed. Geniet nu met volle teugen.

5. Mogelijke toekomst.

Staven Ridder: Karakter: warm, vriendelijk en ambitieus. Gebeurtenis: Is van groot gewicht met betrekking tot de wensen of doeleinden

6. Nabije toekomst.

Staven Vijf ** omgekeerd ** : Je toont kracht in het breken met de oude gewoonten en patronen die steeds weer conflicten en innerlijke strijd veroorzaakten. Daaruit volgt harmonie en innerlijke rust.

7. Hoe jij het ziet.

Zwaarden Schildknaap: Karakter: Communicatief, intelligent en slim. Boodschap: Onverwachte beroering.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Zwaarden Aas ** omgekeerd ** : Door verkeerd gebruik van je macht wordt een conflict groter. Je oefent teveel druk uit, zodat de weerstand of de problemen onoverkoombaar worden.

9. Hoop en vrees.

De Dood: De Dood lijkt bedreigend maar betekent niets meer of minder dan dat voor jou ergens een einde aan komt. Een einde aan een situatie, het verlies van verworvenheden. Maar tegelijkertijd betekent het een frisse start. Een bevrijdende verandering. Groei in een nieuwe of andere richting.

10. Uiteindelijke afloop.

De Maan: Verborgen zaken komen aan het licht. Het inzicht dat je daardoor verwerft kan leiden tot transformatie of desillusie. Afhankelijk van de kaarten die in de buurt van de Maan liggen zal de duiding positief of negatief zijn.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Kleine Arcana de Hofkaarten

Met vier hofkaarten lijkt er een behoorlijke invloed op de vraag uitgeoefend te worden door andere personen in je omgeving. Kijk goed welke hofkaarten vallen om te bepalen om wie het kan gaan.

Kleine Arcana: De Ridders

Twee Ridders: Intimiteit Omgekeerd: Bevattelijkheid

de granaatappel in de tarot

Je hebt in deze legging twee keer een granaatappel. Het meest waarschijnlijk een teken van de gave van een nieuw leven. Een kind of een nieuwe (echte) liefde.

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.De bekers ridder staat voor een jeugdig persoon of iemand met een jeugdige inslag. Deze persoon ben jijzelf of iemand in je directe omgeving. Met de eigenschappen van de bekers ridder ben je intuïtief, oprecht en als alle water hofkaarten vaar je sterk op je emotionele kompas. Voor jouw gaat het hart voor het verstand. Je kunt je alleen inzetten voor zaken waar je echt in gelooft en ook nog een goed gevoel bij hebt. Bekers ridder staat dan ook voor de echte idealist die zijn dromen van een beter leven of een betere wereld, met alle energie probeert waar te maken. Hat kan ook bij idealen blijven en dan ziet men je al gauw als een dromerige figuur. Door je sensitieve aard ben je snel emotioneel aangedaan. Je houdt van de natuur, dieren en muziek. Je voelt een sterke behoefte aan spiritualiteit en jezelf artistiek uiten veelal in muziek en beeldende kunst. Als de bekers ridder valt in de context van een gebeurtenis of een boodschap dan gaat het meestal om het opvatten van een nieuwe liefde of een gebeurtenis met een zeer sterke positieve emotionele lading.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De sluier tussen de fysieke en bovennatuurlijke wereld is weggenomen. Je kijkt met helderheid naar de ophanden zijnde veranderingen. Door de integratie van je bewuste rede en je onbewuste intuïtie voel je je uitstekend in staat om de juiste beslissingen te nemen. Kalmte en innerlijke rust sterken je in je overtuiging dat je op de goede weg bent. Nu is het moment om te acteren op je idealen en te pogen je dromen te verwezenlijken. Blijf dicht bij jezelf en je kunt de wereld aan. Het is een goed moment om je intuïtie verder te ontwikkelen - door meditatie of creativiteit om je geest te oefenen. De Hoge Priesteres staat voor een krachtige vrouw, wiens wijsheid is wordt gevoed door haar sterke verbinding met zichzelf.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.De Koning van Pentakels is een rijke en praktische man, wiens voorzichtigheid en gevoel van verantwoordelijkheid hem succesvol maakt in het bedrijfsleven. Zijn vooruitziende blik en geduld stellen hem in staat te plannen voor de meest praktische en waarschijnlijkheden, hij is zelden overrompeld. Een trouwe vriend en minnaar, de Koning van Pentakels houdt van de fijnere dingen in het leven. Conservatieve en betrouwbaar, hij verkiest de traditionele omgevingen en beproefde concepten. Hij kan bezitterig zijn, maar dit is deels te wijten aan zijn behoefte aan veiligheid en zijn grote hart.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.De keizerin is de vruchtbare aarde waarin alles dat met liefde geplant en gevoed wordt uiteindelijk overvloedig vrucht draagt. Alles wat je met passie en liefde onderneemt zal voorspoedig tot wasdom komen. Het is ook de verbeelding van het juiste moment om te oogsten, want dit is het hoogtepunt van de cyclus. Nu moet je genieten van wat het leven je gebracht heeft, al gauw staat de winter voor de deur. Geef nu je liefde aan alles wat je tot ontwikkeling wil brengen of het nu een relatie, een onderneming, een studie of een moestuin is. Het zal slagen. Als de vruchten al daar zijn zorg dan dat je nu met volle teugen geniet, de oogst binnenhaalt en neemt zolang er in overvloed is. Binnen een relatie kan er een huwelijk of een kind op komst zijn.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Wanneer de Ridder van Staven ritten in het beeld, dat hij een vriendelijke, intelligente jonge man wiens ideeën de rijvaardigheid en het zal hem leiden tot succes een dag symboliseert. Op dit moment heeft hij een moeilijke tijd na de voltooiing iets - hoe kan hij dan naar verwachting slechts een pad te volgen als het leven zo veel mogelijkheden geeft? Conventionele leven is saai en saai en hij wordt gedreven op zoek naar de volgende opwindende ding. Vaak is de Ridder van staven verwijst naar een jongere man of tiener, nog aan het leren om zijn vleugels uit te slaan. Elke zo vaak, zal hij een oudere man met een jongensachtig karakter, in het geheim op zoek naar iemand om hem te houden in de lijn (niet zo aantrekkelijk als hij denkt dat hij is).
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Je ondervindt een bevrijding van het conflict en het geruzie. De innerlijke strijd verdwijnt. Om dat te bereiken moet je echter wel breken met oude gewoonten en routines waardoor je steeds in de conflictsituatie terechtkomt. Hierin moet je de kracht tonen waartoe de staven vijf je oproept. Door het veranderen van je gewoonten en het reorganiseren van je levens- en denkwijze onstaat er een gezondere situatie vergelijkbaar met de hernieuwde frisheid van de natuur na een stormachtig onweer. Een periode van harmonie en innerlijke rust breekt aan. Er kan ook sprake zijn van een juridisch conflict dat tot een einde komt.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.de pagina van Swords is een jonge man of vrouw begaafd met ongelooflijke inzicht. Er is heel weinig in de logica of de relaties die ze niet waarnemen. Na het verkrijgen van inzicht in een situatie, wordt er niet lang om te zetten in hun voordeel. Intelligent en met een briljante communicatieve vaardigheden, zijn ze nooit op een verlies voor woorden. Boordevol ideeën met brede en fijne details, ze willen de wereld veranderen. Het enige ding dat zich tussen hen en grootheid is een gebrek aan planning om deze ideeën uit te voeren. In relaties zijn ze vaak zien zichzelf als een bemiddelaar hoewel soms de term bemoeizuchtige nauwkeuriger zou zijn. Betekenis en kan de pagina van Swords onbewust leiden tot meer problemen dan ze oplossen.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De zwaarden aas omgekeerd staat voor een heftig conflict of een behoorlijke beroering die door jou verkeerd aangepakt wordt. Je probeert te hard in te grijpen, je macht uit te oefenen of je zin te hard door te drijven. Dit levert een averechts effect op. In plaats van de overhand wordt de weerstand juist groter. Het conflict loopt verder uit de hand. De situatie wordt steeds chaotischer en het lijkt niet mogelijk om nog als winnaar uit deze strijd te komen. De zwaarden aas staat maakt een enorme kracht en energie los. Zelfs als je alle weerstand overwint blijft er uiteindelijk niets over van waar je voor gevochten hebt. Dat is een zogenaamde Pyrrusoverwinning.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De Dood lijkt bedreigend maar betekent niets meer of minder dan dat voor jou ergens een einde aan komt. Dit eind is onvermijdelijk want dat is de aard van de dood. In praktische zin betekent het dat er een einde komt aan een situatie, relatie, tijdperk of baan. Dat is sterk afhankelijk van je vraag of de context waarin deze tarotkaart gelegd wordt. De verandering die door de tarotkaart de dood wordt aangekondigd kan voor jou komen als een bevrijding en net zo makkelijk leiden tot een grote ontreddering. Er is altijd sprake van verlies en loslaten. Geef jezelf de tijd om afscheid te nemen en te rouwen als het verlies groot is. Onthoudt, deze kaart is ook een poortwachter naar iets nieuws. De dood wordt in de tarot vaak afgebeeld als een skelet met een zeis op een akker van ledematen, hij maait het oude af, om de grond vruchtbaar te maken voor het nieuwe. En zo moet je deze kaart ook interpreteren. Je moet soms al je verworvenheden en zekerheden loslaten om iets nieuws te kunnen laten groeien. Het nieuwe dat tot leven komt op de resten van het oude dat het voorging is het centrale thema van deze tarotkaart.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Waarheid die aan het licht komt kan hard aankomen. Het voelt soms aan alsof de schellen van je ogen vallen. Leugens komen aan het licht en er volgt een schaamtevolle ontmaskering. De maan ontleent daaraan haar vaak negatieve lading. Dit is grotendeels onterecht. Tarotkaart XVIII de maan wijst je op verborgen zaken die aan het licht gaan komen. Het inzicht dat je daardoor verwerft kan leiden tot transformatie of desillusie. Afhankelijk van de kaarten die in de buurt van de Maan liggen zal de duiding positief of negatief zijn. Inzichten kunnen tot je komen vanuit je onderbewustzijn of je dromen, maar evengoed door het afleggen van een lange zoektocht naar waarheid, werkelijkheid en wijsheid. In algemene zin staat de maan voor bevruchting, groei en tot wasdom komen. Dit kan zowel aards als spiritueel opgevat worden.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.