1. Huidige invloed.

Pentakels Koning: Realistisch, materialistisch, zekerheid voorop stellend.

2. Huidige hulp of belemmering.

De Gehangene: Het noodlot heeft je tot stilstand gebracht, je kunt niet anders dan de situatie aanvaarden. Nu is het tijd voor bezinning. Verandering van je prioriteiten. Het is goed mogelijk dat je zelf hiervoor kiest in de hoop door opoffering van je huidige verworvenheden, inzicht of verlichting te bereiken.

3. Verleden.

Zwaarden Acht: Beperking door of bemoeienis van zichzelf en anderen.

4. Recente gebeurtenis.

Staven Koning ** omgekeerd ** : Je bent, kent of komt in aanraking met een zelfzuchtige, dominante en twistzieke figuur. Een streber die over lijken gaat om zijn doel te bereiken.

5. Mogelijke toekomst.

Pentakels Twee: Aanpassing bij verandering. Wijzigingen. Evenwicht zoeken inzake geld en financiële verplichtingen. Verandering van werk.

6. Nabije toekomst.

Staven Schildknaap ** omgekeerd ** : Aard: Overdreven en ruziezoekerig gedrag. Boodschap: Ongelukkig nieuws kan overdreven zijn.

7. Hoe jij het ziet.

De Hogepriesteres: Er zijn veranderingen op komst, veelal positief. Onbekende nog verborgen factoren beïnvloeden de kwestie. Wijsheid en innerlijke rust door de vereniging van het bewuste denken en het onbewuste weten.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

9. Hoop en vrees.

Pentakels Vijf ** omgekeerd ** : Betere tijden, hoopvol gestemd zijn, nieuwe inkomsten

10. Uiteindelijke afloop.

Pentakels Acht: Eraan werken, leren, trainen.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarot Kleur: Pentakels

Vier kaarten van de kleur Pentakels

Kleine Arcana: De Achten

Twee Achten: Nieuwe kennis Omgekeerd: Ongeluk

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.De Koning van Pentakels is een rijke en praktische man, wiens voorzichtigheid en gevoel van verantwoordelijkheid hem succesvol maakt in het bedrijfsleven. Zijn vooruitziende blik en geduld stellen hem in staat te plannen voor de meest praktische en waarschijnlijkheden, hij is zelden overrompeld. Een trouwe vriend en minnaar, de Koning van Pentakels houdt van de fijnere dingen in het leven. Conservatieve en betrouwbaar, hij verkiest de traditionele omgevingen en beproefde concepten. Hij kan bezitterig zijn, maar dit is deels te wijten aan zijn behoefte aan veiligheid en zijn grote hart.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De gehangene staat voor overgave en opoffering. Het noodlot of de omstandigheden hebben je tot stilstand gebracht. De plannen die je had gemaakt zijn allemaal de ijskast ingegaan, als ze al niet volledig in rook opgegaan zijn. Je hebt het gevoel met handen en voeten gebonden te zijn, daar waar je eigenlijk voortgang had willen maken, of zelfs maar gewoon met je leven door had willen gaan. De gehangene verschijnt om je te zeggen dat je nu niet anders kunt dan aanvaarden. Je zult je moeten overgeven en niet worstelen met het noodlot. De tijdelijk stagnatie zal gebruikt worden voor het opdoen van nieuwe energie, uiteindelijk zul je weer nieuwe plannen maken. Misschien zal deze periode ook een adempauze zijn waardoor je het leven van alledag weer in het juiste perspectief zult zien. Aan deze periode komt ook weer een einde. De gedwongen bezinning van de Gehangene zal dan bepalend zijn voor de keuzes die je na deze periode maakt. Het alternatief is dat je deze tijdelijke stilstand zelf hebt opgezocht. Dat je vrijwillig afziet van het comfort van je normale leven, of de plannen die je voor de toekomst gemaakt hebt. Je hoopt daardoor meer overzicht te krijgen over je leven en het inzicht wat werkelijk belangrijk voor je is. Na deze periode zul je niet meer je oude levenswijze oppakken, maar met geheel andere prioriteiten door het leven gaan.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.met de acht van zwaarden, bent u vast. Een deel van deze bondage ligt in dat je niet meer kunt zien wat nieuw is in uw situatie. Uw gedachten kan rondlopen in cirkels en maakt niet uit hoe je het probeert, kan je niet vinden een uitweg. Vers denken en enkele hulp van buitenaf zijn wat je nodig hebt om los te breken. Confronteer je problemen het hoofd op en accepteren de helpende hand die u wordt aangeboden. Verwacht het onverwachte verder te gaan dan dit.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Met de koning van de staven omgekeerd is zijn vurige aard is egocentrisch en ongeduldig geworden. Het is nog een zeer dominante figuur die zich vaak in een leidinggevende positie bevindt. Nu wordt de staven koning echter gedreven door ongecontroleerd hebzucht en machtshonger. Hij gebruikt anderen als traptreden naar de top. Zijn brede interesse en levenslust maken hem tot een charmante en boeiende partner. Maar dit is alleen voor de korte termijn! Zijn verlangen om vooral zichzelf te behagen, gaat gepaard met een opvliegend en trouweloos karakter. Zodra de koning op je is uitgekeken, besta je niet meer. Valt de koning tijdens het kaartleggen in je toekomst, kijk dan uit voor bedrog op zakelijk of liefdesgebied. Valt de staven koning omgekeerd in je heden of verleden, dan ben je waarschijnlijk al bezig met het likken van je wonden. De staven koning omgekeerd zorgt uiteindelijk altijd voor een teleurstelling.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Wanneer de Twee van Pentakels verschijnt, wordt u de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ook al moet u wellicht extra werk uit te voeren om iets wat je wilt krijgen, is het belangrijk om te zien wanneer ze aankomt helpen. U kan zich ontwikkelen aanvullende vaardigheden om uw eigen bedrijf of wat overuren voor extra geld te openen. De Twee van Pentakels kan een verstoring van het evenwicht ook verwijzen in je werk leven. Op een dag kan zijn dat u uw voeten, en dan de volgende twiddling uw duimen. Ook kunt u ervaren financiële fluctuaties waar een maand bent u versluiering voor kleingeld terwijl de volgende heb je meer geld dan je kunt tellen.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Als de tarotkaart staven schildknaap omgedraaid ligt dan wijst dat op een persoon met een overdreven behoefte aan aandacht. Het kan een persoon in je omgeving zijn, maar het kan ook op jezelf slaan. Deze aandachtsbehoefte kan je verleiden tot gedrag waarmee je jezelf belachelijk maakt. Wees er bedacht op als je het gevoel krijgt over je eigen grenzen heen te stappen om indruk op anderen te maken. Er kan sprake zijn van jaloezie en in bepaalde gevallen wordt een romance noodlottig verstoord. In het geval van een boodschap wacht je vervelend of verontrustend nieuws, wees wel bedacht op het feit dat de boodschap met veel gevoel voor drama gebracht zal worden en dus mogelijk veel geschreeuw om weinig wol is.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De sluier tussen de fysieke en bovennatuurlijke wereld is weggenomen. Je kijkt met helderheid naar de ophanden zijnde veranderingen. Door de integratie van je bewuste rede en je onbewuste intuïtie voel je je uitstekend in staat om de juiste beslissingen te nemen. Kalmte en innerlijke rust sterken je in je overtuiging dat je op de goede weg bent. Nu is het moment om te acteren op je idealen en te pogen je dromen te verwezenlijken. Blijf dicht bij jezelf en je kunt de wereld aan. Het is een goed moment om je intuïtie verder te ontwikkelen - door meditatie of creativiteit om je geest te oefenen. De Hoge Priesteres staat voor een krachtige vrouw, wiens wijsheid is wordt gevoed door haar sterke verbinding met zichzelf.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Uitdagende situaties zijn ook aanwezig wanneer de Vijf van Pentakels is omgekeerd, maar in dit geval, realiseer je je dat alleen hard werken en veel van het zal uw leven veranderen. Zodra u begint met dit proces, andere vormen van hulp misschien verschijnen - in de vorm van een subsidie of gift. Hoewel u niet te vergeten de problemen die je ervaren, je realiseerde dat ze hebben geholpen word je een sterker persoon.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Nieuwe vaardigheden en het uitbreiden carrière horizon zijn aangegeven door de Acht van Pentakels. Dit is een tijd waar je de kans om nieuwe dingen te leren, toe te passen voorkennis en wat extra vakken aan een andere veer toe te voegen aan je pet. Dit betekent niet echt iets nieuws te beginnen geven, maar die voortbouwt op eerdere vaardigheden. In termen van geld, moeten kleine spaar-en geschenken zorgvuldig worden geïnvesteerd om je waarde te verhogen.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.