1. Huidige invloed.

Bekers Twee: Je vindt vriendschap en warmte in een liefdevolle relatie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en geven en nemen van beide partners.

2. Huidige hulp of belemmering.

De Wereld: Resultaat. Verwezenlijken, gepaard gaand met het aanvaarden van verantwoordelijkheden.

3. Verleden.

Staven Vijf ** omgekeerd ** : Je toont kracht in het breken met de oude gewoonten en patronen die steeds weer conflicten en innerlijke strijd veroorzaakten. Daaruit volgt harmonie en innerlijke rust.

4. Recente gebeurtenis.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

5. Mogelijke toekomst.

Zwaarden Zeven: Excuses maken of ontvangen.

6. Nabije toekomst.

Kracht: Door zelfacceptatie word je sterker. Met liefde en vertrouwen in jezelf breng je het innerlijke beest van angsten, aandriften en complexen tot rust. Daardoor win je aan kalmte en zelfvertrouwen. Moed. Hartstocht.

7. Hoe jij het ziet.

Staven Zeven ** omgekeerd ** : Je gaat de confrontatie uit de weg. Niet onder ogen durven zien van de brute werkelijkheid van je situatie.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Staven Koningin: Je bent, kent of komt in aanraking met een aantrekkelijke persoonlijkheid, die warm en krachtig van karakter is.

9. Hoop en vrees.

De Keizer: Concrete resultaten. een emotioneel volwassen, onafhankelijke en intelligente persoon.

10. Uiteindelijke afloop.

Pentakels Zeven: Herwaardering na grote inspanning. Onvoltooidheid.


Deze trekking wordt gedomineerd door het element vuur.

Tarot Kleur: Staven

Drie maal een kaart van de staven

Kleine Arcana: De Zevens

Drie Zevens: Onzekerheid Omgekeerd: Vreugde

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Dit is een goede kaart voor een liefdevolle relatie. De tarotkaart bekers twee staat voor elk soort van evenwicht. Met name voor een evenwichtig dat bereikt wordt door geven en nemen. Ben je op zoek naar liefde dan wijst bekers twee de weg en de wijze waarop. In de toekomst geeft bekers twee het ontstaan van een nieuwe relatie aan. Gaat je een vraag over werk, dan ligt de nadruk op het aangaan van sterke partnerschappen gebaseerd op wederkerigheid en leidend tot win-win situaties. Bij een vraag over een bestaande relatie zal deze bloeien zolang beide partners op voet van gelijkheid verkeren en alles voor elkaar overhebben.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.met de wereld, voltooiing en vervulling verschijnen op elk niveau als u het einde van een cyclus. Het einde van de projecten, scholing, single-leven hebben allemaal aangegeven; huwelijken zal gebeuren, banen gestart, ouderschap toegejuicht. Het is een tijd voor verandering. Succes en voldoening van invloed zijn op elk gebied van het leven met invloed op de wereld. Met loopbaan, wordt u blij en tevreden met alle veranderingen die nu plaatsvinden; je vaardigheden en inspanningen worden goed beloond. Nieuwe baan en promoties te brengen veranderingen voor de betere, je hebt hard gewerkt om dit stadium te bereiken, genieten van de vruchten van je werk! Relaties zijn uitgeprobeerd en getest en met de wereld, voert u een periode van vreugde en evenwicht dat is veel te laat. Op dit punt, je leeft en werkt goed samen, verenigd in uw inzet, de verschillen tussen je trekt je dichter bij elkaar. Soms is de wereld zal inluiden van een nieuwe woning, nieuwe plaats van het werk of reizen. Journeys genomen op dit moment zal je geest te verruimen en om voort te bouwen op uw ervaringen dienen. Als verandering gebeurt nu in een gebied, worden gewaarborgd is het een verandering ten goede en zal alleen gelukkiger op lange termijn.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Je ondervindt een bevrijding van het conflict en het geruzie. De innerlijke strijd verdwijnt. Om dat te bereiken moet je echter wel breken met oude gewoonten en routines waardoor je steeds in de conflictsituatie terechtkomt. Hierin moet je de kracht tonen waartoe de staven vijf je oproept. Door het veranderen van je gewoonten en het reorganiseren van je levens- en denkwijze onstaat er een gezondere situatie vergelijkbaar met de hernieuwde frisheid van de natuur na een stormachtig onweer. Een periode van harmonie en innerlijke rust breekt aan. Er kan ook sprake zijn van een juridisch conflict dat tot een einde komt.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Restless energie en een brandend verlangen naar nieuwe ideeën komen met de Zeven Zwaarden. Dit kan een tijd waar nieuwe gedachten en richtingen zijn sneller aankomen dan kunt u ze te verwerken zijn. U kunt ook snel te werken, het verschuiven van uw tijd snel tussen meerdere projecten, niet alles afwerken. Dit is een tijd voor geestelijke stimulatie en je moet veel dingen er op een keer te voelen voldaan. Wees voorzichtig met wie u uw ideeën uit te wisselen met - is er de mogelijkheid dat iemand anders hen te stelen en te voltooien wat je niet hebt.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De tarotkaart Kracht wijst op de macht van liefde en begrip om je problemen de baas te worden en een potentiële dreiging om te zetten in een machtige bondgenoot. Door begrip op te brengen voor je donkere aandriften, angsten en complexen en door deze te accepteren als een deel van jezelf, krijg je er controle over. Daarmee word je sterker en stabieler. Het maakt je een completer mens. De tarotkaart Kracht wijst ook op de toepassing van vriendelijkheid en begrip om je doelen in de buitenwereld te bereiken. Kracht is traditioneel een kaart die staat voor het beteugelen van de lage lusten door ze te accepteren als deel van je leven, in de Crowley tarot heet deze kaart dan ook Lust. Niet alle lage lusten zijn evenwel sexueel van aard en het beteugelen van de lage lusten moet dan ook breder gezien worden. Als je probleem te maken heeft met verdrukte driften en angsten dan vertelt de tarotkaart Kracht, dat je niet moet vechten maar proberen jezelf te begrijpen en te accepteren om dat duistere deel van jezelf tot rust te brengen.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie. Als de staven zeven bij het kaartleggen omgekeerd valt dan is de moed je in de schoenen gezakt en verlamt de angst je, waardoor je niet in staat bent om moedig weerstand te bieden. Je gaat de confrontatie uit de weg en schuift een moeilijke beslissing voor je uit. Je bent nu een makkelijk doelwit geworden van je tegenstanders. Het kan zijn dat je simpelweg een bezoek aan de tandarts of arts aan het uitstellen bent. Het kan ook zijn dat je je ogen sluit voor een zeer belangrijke situatie op financieel, zakelijk of relationeel gebied die eigenlijk direct en daadkrachtig actie van je verwacht. Deze kaart moedigt je niet aan om domme risico's te gaan nemen, maar maant je wel om al je moed bijeen te schrapen en de situatie onder ogen te zien. Alleen op die wijze ben je in staat om de overhand te behouden.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De staven koningin is zowel gesteld op gezelschap als op haar onafhankelijkheid. Ze is vol medeleven, warm en vaak zeer aantrekkelijk. Je bent, kent of komt in aanraking met deze persoon. Ze is zeer intelligent en staat vol in het leven. Ze is ondernemend, gepassioneerd, enthousiast en ambitieus. Deze energie gaat niet ten koste van haar omgeving, maar de staven koningin straalt zoveel warmte uit, dat iedereen in haar omgeving daar blij van wordt. Niet zelden is deze persoon een leidster die mensen aan zich weet te binden en de bepalende factor is in gezin, relatie of werkkring. Ze zal niet aarzelen haar vrouwelijke charmes in te zetten om dingen gedaan te krijgen, maar ze zal dit nooit gebruiken om anderen te benadelen. Ze is zeer onafhanekelijk en zal bezitterig of jaloers gedrag niet dulden, maar heeft wel veel liefde en een beetje bewondering nodig om zich echt comfortabel te voelen. Met de koningin van de staven is vrijwel elke dag een zonnige dag met humor en plezier.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De Keizer staat voor concrete resultaten. Resultaten die je hebt bereikt door hard werk en pure wilskracht. Door volhardendheid heb je uiteindelijk de resultaten bereikt waar je nu de vruchten van plukt. Maar het is geen gespreid bedje. Je kunt niet op je lauweren rusten. Om je bereikte positie te behouden dien je waakzaam te blijven en voortdurend bereid te zijn om in actie te komen. Wellicht valt deze kaart nu om je aan te sporen vol te houden om je doel of droom te bereiken. De Keizer staat ook voor alles dat met wet, wetgevers of leidinggeven te maken heeft. Deze kaart valt vaak voor managers of andere leidinggevenden die regels moeten handhaven. Misschien krijg je te maken met een manager of ben je zelf een manager die de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Misschien is het zaak om nu je rug te rechten en niet te wijken voor een confrontatie. In de meest extreme vorm gaat het over een doorgeslagen bureaucratische situatie waarin regels blind worden toegepast. In de huiselijke situatie kun je te maken krijgen met een rigide dominante figuur of ben je dat wellicht zelf?
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Soms met geld, er is veel arbeid voordat u begint met de beloning te zien. Dat is hoe het gaat met de Zeven van Pentakels. Je vindt jezelf bijna uitgeput door de hoeveelheid werk die je aan het doen bent, maar nog steeds zorgen over de uitkomst. Je hebt misschien slapeloze nachten, waar je je zorgen maakt over de vraag of u de juiste ding heeft of dat u uw tijd te verspillen, maar deze angsten ongegrond zijn vrij. Wat wordt gebouwd is een onderneming die is bevredigend om je ziel en zal uiteindelijk vul je zakken.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.