1. Huidige invloed.

Pentakels Tien: Financiele overvloed. Overgang ten gevolge van de natuurlijke vooruitgang van het leven.

2. Huidige hulp of belemmering.

Het Rad van Fortuin: Een voorspoedige wending van het lot. Aan alle goede dingen komt een eind, maar ook aan alle ellende in het leven. Momenteel zit je in de lift. De kaarten zijn gunstig, grijp je kans en neem desnoods een berekend risico.

3. Verleden.

De Toren ** omgekeerd ** : Er is sprake van een onvoorziene crisis, maar een crisis die hanteerbaar is. Desondanks ervaar je deze situatie als schokkend omdat de tarotkaart de toren ondersteboven gekeerd heeft wat jij toe nu toe voor zekerheid aanzag.

4. Recente gebeurtenis.

Staven Vijf ** omgekeerd ** : Je toont kracht in het breken met de oude gewoonten en patronen die steeds weer conflicten en innerlijke strijd veroorzaakten. Daaruit volgt harmonie en innerlijke rust.

5. Mogelijke toekomst.

De Ster ** omgekeerd ** : Je raakt teleurgesteld omdat je dromen en talenten niet kunt verwezenlijken. Een slechte instelling.

6. Nabije toekomst.

Zwaarden Vier ** omgekeerd ** : Zwaarden vier betekent dat er een einde gekomen is aan je rustperiode. Ongeacht of de batterij daadwerkelijk is opgeladen, je gaat weer vol aan de bak.

7. Hoe jij het ziet.

Pentakels Schildknaap ** omgekeerd ** : Karakter: afkerig van gezag, onvoorzichtig en niet bereid tot compromissen.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

De Maan ** omgekeerd ** : De waarheid die aan het licht komt is iets minder ontnuchterend. Het kan zelfs een aangename verrassing voor je zijn.

9. Hoop en vrees.

Bekers Schildknaap: Karakter: Gevoelig en verbeeldingsrijk Boodschap: Geïnspireerd, verheffend; kan uit het eigen onderbewuste komen (bv droom)

10. Uiteindelijke afloop.

Pentakels Zeven ** omgekeerd ** : Zorgen over praktische kwesties


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Tarotkaarten Omgekeerd

De omgekeerde kaarten overheersen sterk in deze trekking. Dit geeft een grote verwarring over de vraag weer. Overweeg om je vraag opnieuw te formuleren. Misschien ervaar je zelf een grote innerlijke verwarring met betrekking tot deze kwestie, als dat nodig is probeer dan eerst tot ontspanning te komen en stel de vraag opnieuw.

Tarot Kleur: Pentakels

Drie kaarten van de kleur Pentakels

Kleine Arcana: De Schildknapen

Twee Schildknapen: Onrust Omgekeerd: Maatschappij

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Geld en familie zijn verweven met de Tien van Pentakels. Soms kan dit heel letterlijk, in het geval van familiale ondernemingen, erfenis, leningen of andere financiële hulp. Misschien uitgebreide familie delen een huis en op deze manier het geld is met elkaar verbonden. Met de Tien van Pentakels, kan het ook belangrijk om je familie dat je succesvol bent en de wens hun goedkeuring voor de manier waarop je geld en leef je leven laten zien. De Tien van Pentakels biedt welvaart en comfort, geld dat geïnvesteerd wordt opgeslagen en kun je kijken naar de lange termijn groei van uw vermogen.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is. Het Rad van Fortuin kondigt verandering aan. Het wiel van de tijd, draait voort zonder te stoppen en houdt geen rekening met ons als mensen. Alles is in beweging. Rijken worden opgebouwd en gaan ten onder, rijkdom komt en gaat. Elke dag brengt nieuwe kansen maar niets is blijvend. Het rad van Fortuin mengt goed met kwaad en licht met duister. Zoals de tarotkaart nu ligt ziet het er gunstig voor je uit. Je zit in de lift en dit is het moment om een kansje te wagen, zij het op zakelijk gebied of in de liefde. Het Rad van Fortuin uit zich nu in allerlei schijnbaar toevallige en fortuinlijke voorvallen. Het is aan jou om deze gunstige omstandigheden in je voordeel te benutten. Het Rad van Fortuin raad je aan om de gunstige omstandigheden te herkennen, te accepteren voor wat ze zijn en er vol in mee te gaan. Je gehele leven kan zich nu in een gunstige zin veranderen.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Als de tarotkaart de toren omgekeerd valt dan is er sprake van een onvoorziene crisis, maar een crisis die hanteerbaar is. De toren schudt op zijn fundamenten en de bestaande structuren worden stevig getest. Er is zeker schade maar er is geen sprake van een complete ineenstorting. Desondanks ervaar je deze situatie als schokkend omdat de tarotkaart de toren ondersteboven gekeerd heeft wat jij toe nu toe voor zekerheid aanzag.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Je ondervindt een bevrijding van het conflict en het geruzie. De innerlijke strijd verdwijnt. Om dat te bereiken moet je echter wel breken met oude gewoonten en routines waardoor je steeds in de conflictsituatie terechtkomt. Hierin moet je de kracht tonen waartoe de staven vijf je oproept. Door het veranderen van je gewoonten en het reorganiseren van je levens- en denkwijze onstaat er een gezondere situatie vergelijkbaar met de hernieuwde frisheid van de natuur na een stormachtig onweer. Een periode van harmonie en innerlijke rust breekt aan. Er kan ook sprake zijn van een juridisch conflict dat tot een einde komt.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.De tarotkaart de Ster omgekeerd staat voor teleurstelling. Er is sprake van een valse start. Het nieuwe begin of de mooie kans die je werd voorgehouden, blijkt achteraf een desillusie. De plannen en de dromen die je hebt, zijn onrealistisch en lopen weer op niets uit. Het is nu geen tijd om te gaan werken aan nieuwe plannen. Trek je nog maar een tijdje terug in zelfreflectie, het is duidelijk dat gevoel en verstand op dit moment niet met elkaar in evenwicht zijn. Ook de innerlijke kompasstand staat nu afgesteld op de verkeerde sterren. Kijk naar de omliggende kaarten om uit te vinden op welke wijze je nu misleid wordt.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Omgekeerd betekent zwaarden vier dat er een einde gekomen is, of komt aan je rustperiode. Ongeacht of de batterij daadwerkelijk is opgeladen, je gaat weer vol aan de bak. Oppervlakkig gezien kan dit het einde van je vakantie zijn en betekent het een terugkeer naar de dagelijkse beslommeringen van je werk. Het kan ook het signaal zijn dat je jezelf hersteld genoeg vindt om een einde te maken aan de rustperiode en sterk genoeg om het leven weer op te pakken. Omdat het hier gaat om de zwaarden staat het hernemen van activiteit vaak voor het opnieuw opnemen van mentale activiteit. Dit kan alles betekenen van het opnieuw oppakken van een hobby of je studie tot het aangaan van een belangenstrijd of een juridisch gevecht.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.Bij de pagina van Pentakels is teruggedraaid, kan het verwijzen naar een kind dat is erg verlegen en heeft moeite in de omgang met anderen. Dit probleem kan ook introvert show zelf als humeurigheid of niet in staat om hun gevoelens te uiten.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De waarheid die aan het licht komt is iets minder ontnuchterend. Het kan zelfs een aangename verassing zijn. Omdat de maan nu ondersteboven ligt gaat deze kaart ook over verduistering en verdwijning. Het vergeten als in de tijd die alle wonden heelt. Nu is er geen sprake van groei of dagend inzicht, maar van een vervagend perspectief. De maan in deze positie biedt je inzicht zonder al te veel trauma of laat een verdriet langzaam in de tijd verdwijnen.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is. De bekers schilknaap staat meestal voor een persoon. Jijzelf of iemand in je omgeving heeft de sterke emotionele en intuïtieve aard van een kind. Een persoon die meer dan anderen het gevoel en de intuïtie als kompas gebruikt in het leven. Dit uit zich in een rijke verbeelding en meer dan eens een zeer artistieke inslag. Discipline is een ontwikkelpunt voor de schildknaap, door discipline kunnen de dromen en beelden concreet gemaakt worden. Dit is de persoonskaart voor zieners, dromers, visionairs en profeten. De bekers schildknaap kan ook staan voor een creatieve gedachte of een droom die je op dit moment bezighoudt. Door de intuïtie gedreven kun je door een plotseling inzicht of een lucide droom getroffen worden. Indien dit het geval is, moet er aan de duiding daarvan extra aandacht en gewicht toegekend worden.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Geestelijke en lichamelijke uitputting wordt aangegeven wanneer de Zeven van Pentakels is teruggedraaid. Nogmaals, je hebt hard gewerkt voor weinig beloning, maar in dit geval, is er geen vreugde en je kunt niet verder. Dit is een tijd om een pauze te nemen en de situatie opnieuw te beoordelen. Je zult zien dat uw houding zal snel verandering in en u zult in staat zijn om snel te verplaatsen in een andere, meer productieve richting. Op dit moment ben je gewoon uitgeput.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.