1. Huidige invloed.

Staven Tien ** omgekeerd ** : De last drukt nog steeds zwaar op je, maar je bent er nu tegen opgewassen. Je wordt bevrijd van een drukkende last.

2. Huidige hulp of belemmering.

Pentakels Drie: Uitmuntendheid zorgt voor goede resultaten en concrete beloningen.

3. Verleden.

De Magier ** omgekeerd ** : Je ambities en plannen zijn onrealistisch. Kijk uit voor manipulatief gedrag.

4. Recente gebeurtenis.

De Keizer ** omgekeerd ** : Plannen vallen uiteen. Een instabiele, onredelijke, afhankelijke figuur.

5. Mogelijke toekomst.

Staven Vijf ** omgekeerd ** : Je toont kracht in het breken met de oude gewoonten en patronen die steeds weer conflicten en innerlijke strijd veroorzaakten. Daaruit volgt harmonie en innerlijke rust.

6. Nabije toekomst.

De Dood ** omgekeerd ** : Een periode van stilstand of inactiviteit is aangebroken. Er zit geen beweging in de zaak omdat je vasthoudt aan het oude. Laat je koppigheid of trots varen en geef jezelf de kans op een nieuwe start.

7. Hoe jij het ziet.

Zwaarden Koning: Verstandelijk, besluitvaardig, sportief. Staat voor een eerlijk genomen beslissing.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Staven Koning: Je bent, kent of komt in aanraking met een daadkrachtige en energieke persoonlijkheid. Iemand met leiderseigenschappen en ambities.

9. Hoop en vrees.

Bekers Acht: Je bent teleurgesteld in wat je huidige relatie, werkkring of andere gezamenlijke onderneming je gebracht heeft. Je neemt welbewust en definitief afscheid en gaat op zoek naar iets anders.

10. Uiteindelijke afloop.

Staven Drie: Groei: Je onderneming ontwikkelt zich voorspoedig, je kunt nu de eerste vruchten gaan plukken van je onderneming.


Deze trekking wordt gedomineerd door het element vuur.

Tarot Kleur: Staven

Vier maal een kaart van de staven

Kleine Arcana: De Drieën

Twee Drieën: Kalmte Omgekeerd: Veiligheid

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Je draagt nog steeds veel verantwoordelijkheden en verzet bergen werk, maar je gaat er nu niet meer onder gebukt. Je bent sterk genoeg om deze last te dragen en je uiteindelijke missie te volbrengen. De tarotkaart staven tien waarschuwt bij een kaartlegging over de gezondheid nog steeds voor sluimerende rugklachten en overspannenheid. Maar als je jezelf in acht neemt dan kan je dit aan. Als de kaart in een toekomst positie valt dan duidt dat nog steeds op spanningen en moeilijkheden. Luister goed naar jezelf, dan blijf je er ook gezond bij. Uiteindelijk kan de tarotkaart staven tien omgekeerd ook betekenen dat je bevrijdt wordt van deze zware last.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De Drie van Pentakels is alles over het opzetten van tijd en moeite te belonen krijgen. Voor die mensen die hebben geïnvesteerd in het leren van een nieuwe vaardigheid en steeds een meester van een gebied van werk, vooral de kunsten of ambachten (inclusief houtwerk en de bouw), ze zijn gewoon over beloond te worden. Gelet tijd besteed aan de hoogte van een beroep te bereiken, u bent nu beschouwd met respect.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Je plannen lijken vast te lopen en niets lijkt te lukken. Het is tijd om te doorgronden wat hier de oorzaken van zijn. Zoals de magier nu ligt lijkt het te komen doordat je niet voldoende energie in je onderneming hebt gestoken of jezelf niet voldoende hebt kunnen concentreren om op te nemen wat je nu inmiddels had moeten weten. Misschien zijn de plannen die je gemaakt hebt niet realistisch en moet je de doelen bijstellen. Of is het omdat je niet zeker van je keus was en daarom niet 100% voor het doel ging? Kijk uit want de verleiding om je te verlagen tot het beramen van onfatsoenlijke en oneerlijke plannen is nu groot.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is. Het lijkt wel of niets wat je probeert tot concrete resultaten leidt. Je plannen vallen allemaal in duigen. Vraag jezelf af in hoeverre dit veroorzaakt wordt doordat je te toegeeflijk bent voor jezelf. Wil je het wel genoeg om ervoor te vechten? Het is een aansporing om wat meer structuur in werk, studie of leven aan te brengen zodat de inspanningen ook daadwerkelijk tot een resultaat leiden. Het kan ook staan voor een persoon die totaal niet met gezag kan omgaan. Gezag van ouders, leidinggevenden of wetgevers wordt uitgedaagd of ontweken. Men kan de verantwoordelijkheid die met een bepaalde positie meekomt niet aan. Bestaande structuren en gezag worden uitgedaagd en moeten mogelijk aan belang inboeten. Je verliest een deel van je macht, positie of status doordat je verslapt of denkt onaantastbaar te zijn. Kijk uit voor alle soorten verslavingen die te maken hebben met een gebrek aan wilskracht of innerlijke weerstand.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Je ondervindt een bevrijding van het conflict en het geruzie. De innerlijke strijd verdwijnt. Om dat te bereiken moet je echter wel breken met oude gewoonten en routines waardoor je steeds in de conflictsituatie terechtkomt. Hierin moet je de kracht tonen waartoe de staven vijf je oproept. Door het veranderen van je gewoonten en het reorganiseren van je levens- en denkwijze onstaat er een gezondere situatie vergelijkbaar met de hernieuwde frisheid van de natuur na een stormachtig onweer. Een periode van harmonie en innerlijke rust breekt aan. Er kan ook sprake zijn van een juridisch conflict dat tot een einde komt.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
Als de Dood omgekeerd valt dan betekent dat er een periode van stilstand of inactiviteit is aangebroken. Dit betekent dat er voor nu geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Veelal wordt de stilstand veroorzaakt door het vasthouden aan oude zekerheden en het niet willen opgeven aan verworven posities die eigenlijk onhoudbaar geworden zijn. Deze behoudzucht staat een natuurlijke ontwikkeling naar een nieuwe situatie in de weg. Voor jou persoonlijk kan het betekenen dat er een verandering of beëindiging aan staat te komen, maar dat jij je er uit alle macht tegen verzet. Je houdt je vast aan zaken en zekerheden die er niet meer zijn. Voorbeelden zijn dat je een relatie waar de liefde uit is verdwenen kunstmatig in stand probeert te houden, je vasthoudt aan een baan die geen zekerheid meer biedt, je blind staart op een onderneming die ooit vrucht gaat dragen. Je komt daardoor in een situatie van stagnatie en verstarring die alle glans uit je leven wegneemt. Sleur en depressie zuigen uiteindelijk alle energie uit je weg. De tarotkaart de Dood in de omgekeerde positie herinnert je eraan dat het niet goed is om vast te willen houden aan dat wat het einde van zijn natuurlijke levensloop bereikt heeft. Laat je koppigheid of trots varen en geef jezelf de kans op een nieuwe start.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.de koning van zwaarden is een expressieve intellectuele, waarvan de strijdlustige natuur kan soms maken elke dag een nieuwe strijd, ongeacht of hij een advocaat, leraar of conciërge. Hij is moedig en intelligent, nooit te aarzelen om zijn mening te uiten, dit is vaak gezien (terecht) als agressiviteit. Hij is meesterlijk betreft tegen een vijandelijke en zijn scherpe geest kan elke aanval te verdedigen. De Koning van Zwaarden illustreert hoe een grote geest in combinatie met succesvolle energie kan van alles gebeuren te maken. Zijn woorden en de sterkte van allerlei open deuren - de koning van zwaarden waardeert een sterke geest en mengt gemakkelijk met iedereen (hij is geen snob). Echter, zijn sterke karakter soms zullen belemmeren zijn capaciteiten aan de veranderingen in de samenleving te creëren. In relaties, kan de koning van zwaarden een geweldige metgezel voor geweldige gesprekken; iets romantisch is niet zijn sterkste kant. Hij is meer waarschijnlijk om te handelen vanuit zijn hoofd dan zijn hart. Zijn emotionele afstand kan soms het gevoel koud, hij heeft de liefde maar diep en zeer afstandelijk. Vrijheid is een grote prioriteit voor hem, zodat hij niet goed zal nemen om emotionele limpets.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De tarotkaart koning van de staven staat voor een energieke mover-en-shaker in de zakenwereld. Een geboren leider die inspireert door zijn passie en energie. De Staven Koning gebruikt zijn humor en zijn persoonlijke integriteit om sterke relaties te smeden en daardoor voor zichzelf kansen te creëren. In zijn privéleven, kan zijn liefde voor de natuur ertoe leiden om in een landelijke omgeving te gaan wonen. In de liefde is de staven koning een echte romanticus, gepassioneerd, eerlijk en betrouwbaar. Door zijn leuke en charmante aard kan hij erg verleidelijk zijn, maar dan blijkt hij door zijn trouw uiteindelijk niet beschikbaar. Valt deze kaart bij het kaartleggen in je heden of verleden dan ken je deze persoon en is hij een belangrijke figuur in je leven, valt de koning van de staven in de toekomst dan komt er een krachtige energie op je pad. Wellicht dat je zelf door je energie in een leidinggevende positie terechtkomt.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Na een periode van grote emotionele investeringen in een relatie, gezin of een groot ideaal ben je nu teleurgesteld geraakt. Je hebt er hard aan gewerkt, jezelf voor honderd procent gegeven en nu kun je er geen waarde meer in vinden. Je trekt jezelf bewust terug uit deze omgeving of deze onderneming en gaat op zoek naar een andere vorm van zingeving aan je leven. Je hart is zeer bezwaard door dit afscheid, maar voor je gevoel kan het niet anders. Dat brengt ook heel wat onzekerheid en angst voor een ongewisse toekomst met zich mee. Desondanks staat je besluit vast er is geen twijfel aan. Het kan ook gaan om een werkkring of carriére, waar je ontgoocheld afscheid van neemt.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.De onderneming is groeiende. Nieuwe kansen dienen zich aan, met name op gebied van creativiteit en zaken. Het team of netwerk wat je opgebouwd hebt werkt nu goed samen en er worden mooie dingen opbebouwd. Hoewel de resultaten nog tot volle wasdom moeten komen kun je nu al de eerste vruchten plukken van je onderneming. De tarotkaart staven drie duidt ook op het krijgen van bruikbaar advies.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.