1. Huidige invloed.

Pentakels Ridder ** omgekeerd ** : Na een periode van hard werken en emotionele afstand breekt het gevoel los. Dit gaat gepaard met ondoordacht gedrag inzake geld en eigendommen. Wat in jaren is opgebouwd wordt er in dagen doorheen gejaagd. Je geeft je over aan je gevoelens, terwijl realisme en nuchterheid nu misschien meer gewenst zijn. Voor anderen kom je daardoor instabiel over. Gebeurtenis: Financiële onzekerheid of onzekerheid in het werk door eigen toedoen.

2. Huidige hulp of belemmering.

De Keizerin: Het vermogen om liefde te geven en te nemen. Creativiteit, groei, geluk en overvloed. Huiselijke en financiële voorspoed. Geniet nu met volle teugen.

3. Verleden.

De Ster: Je energie wordt op het najagen van je dromen en talenten gericht. Een goede gezondheid en geluk lacht je toe.

4. Recente gebeurtenis.

De Maan: Verborgen zaken komen aan het licht. Het inzicht dat je daardoor verwerft kan leiden tot transformatie of desillusie. Afhankelijk van de kaarten die in de buurt van de Maan liggen zal de duiding positief of negatief zijn.

5. Mogelijke toekomst.

Bekers vijf: Je hebt een verlies geleden dat er gevoelsmatig behoorlijk inhakt. Je weet even niet meer waar je het zoeken moet. Je bent echter niet alles kwijt, zorg dat je niet in dit gevoel blijft hangen.

6. Nabije toekomst.

Staven Vier ** omgekeerd ** : Je harde werken wordt bekroond met zekerheid, geluk en harmonie. Maar er kan sprake zijn van wolkjes aan de lucht.

7. Hoe jij het ziet.

Zwaarden Drie ** omgekeerd ** : Je hebt verdriet over een scheiding of verlies. Het ergste is achter de rug of het was minder heftig dan gevreesd. Je ziet alweer lichtpuntjes en maakt voorzichtig nieuwe plannen.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

De Zon: Overwinning, wedergeboorte, bescherming.

9. Hoop en vrees.

Pentakels Negen ** omgekeerd ** : Financiële en emotionele verliezen en onzekerheid.

10. Uiteindelijke afloop.

De Gehangene ** omgekeerd ** : De gehangene omgekeerd geeft aan dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Maar het ligt buiten jou macht om de zaken te veranderen, het is tijd voor een reality check.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Grote Arcana

Vijf kaarten van de grote arcana in deze trekking. De kwestie is van groot belang voor je, misschien meer dan je gedacht had. Het lijkt erop dat het Lot in dit geval harder aan de touwtjes trekt dan jezelf in je macht hebt.

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.De betekenis van de pentakels ridder verkeert nu naar het tegendeel. De persoon waar het nu om gaat is geen betrouwbare en solide werker (meer). Het is een luiwammes of een chaoot, soms overmand door onbegrepen emoties. Onbetrouwbaar voor anderen en onverantwoordelijk jegens zijn of haar eigen positie. Het werk versloft, de bloemetjes worden buiten gezet of je komt dagen je bed niet meer uit. Je laat gods water over gods akker lopen of jaagt het werk van jaren er in dagen doorheen. Als gevolg daarvan kom je in de financiële problemen terecht en dreig je bezittingen te verliezen. Het kan ook zijn dat deze problemen veroorzaakt worden door iemand in je nabijheid die instabiel is (geworden). De tarotkaart in de omgekeerde positie kan ook een positieve betekenis hebben als het gaat om het doorbreken van de sleur en het hervinden van onder verplichtingen begraven passies en liefdes. Het archetype voor de pentakels ridder in deze positie is de tweede of derde jeugd, de midlife crisis die positief uitpakt. De droge boekhouder die weer tot leven komt, Scrooge die zijn geld weer met liefde uitgeeft. Kijk bij het roer omgooien wel goed uit of je niet het kind met het badwater weggooit.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.De keizerin is de vruchtbare aarde waarin alles dat met liefde geplant en gevoed wordt uiteindelijk overvloedig vrucht draagt. Alles wat je met passie en liefde onderneemt zal voorspoedig tot wasdom komen. Het is ook de verbeelding van het juiste moment om te oogsten, want dit is het hoogtepunt van de cyclus. Nu moet je genieten van wat het leven je gebracht heeft, al gauw staat de winter voor de deur. Geef nu je liefde aan alles wat je tot ontwikkeling wil brengen of het nu een relatie, een onderneming, een studie of een moestuin is. Het zal slagen. Als de vruchten al daar zijn zorg dan dat je nu met volle teugen geniet, de oogst binnenhaalt en neemt zolang er in overvloed is. Binnen een relatie kan er een huwelijk of een kind op komst zijn.
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.Tarotkaart XVII de Ster is een fortuinlijke kaart. Ze wijst op een nieuw begin dat onder een goed gesternte van start gaat. Deze onderneming is door het lot gunstig gezind. Deze poging komt vanuit een evenwichtig gemoed en niet vanuit arrogantie. Deze keer is het doel helder en zuiver. Er kan sprake zijn van een plotselinge doorbraak of een kans die je in de schoot geworpen wordt. Een begin van een nieuwe studie of het opnieuw opbouwen van je leven nadat je oude wereldje ten onder is gegaan. Voor jonge mensen kan het staan voor het uitvliegen uit het ouderlijke huis. Het kan ook staan voor een nieuwe baan die beter bij je past. Hoe het ook zij, je bent nu op de goede weg, het geluk lacht je toe. Je voelt je rustig en vol vertrouwen in jezelf en de toekomst.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is.Waarheid die aan het licht komt kan hard aankomen. Het voelt soms aan alsof de schellen van je ogen vallen. Leugens komen aan het licht en er volgt een schaamtevolle ontmaskering. De maan ontleent daaraan haar vaak negatieve lading. Dit is grotendeels onterecht. Tarotkaart XVIII de maan wijst je op verborgen zaken die aan het licht gaan komen. Het inzicht dat je daardoor verwerft kan leiden tot transformatie of desillusie. Afhankelijk van de kaarten die in de buurt van de Maan liggen zal de duiding positief of negatief zijn. Inzichten kunnen tot je komen vanuit je onderbewustzijn of je dromen, maar evengoed door het afleggen van een lange zoektocht naar waarheid, werkelijkheid en wijsheid. In algemene zin staat de maan voor bevruchting, groei en tot wasdom komen. Dit kan zowel aards als spiritueel opgevat worden.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.Je hebt een verlies geleden dat er gevoelsmatig behoorlijk inhakt. Je weet even niet meer waar je het zoeken moet. Het is terecht dat je in de rouw bent over dat wat je verloren hebt en dat er nu niet meer is. Deze verwerking kost tijd en gaat gepaard met verdriet en depressieve gevoelens. Voor het moment heb je jezelf daardoor van de wereld afgesloten. De bekers vijf geeft echter ook aan dat je niet alles kwijt bent. Er zijn nog steeds verworvenheden en relaties waar je op kan steunen en waar je troost uit kunt halen. Het aanvaarden van een emotioneel verlies, houdt ook innerlijke groei in. Het leven gaat hoe dan ook door. Het is goed als je verdrietig bent, maar zorg dat je er niet in blijft hangen.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De betekenis van de tarotkaart staven vier omgekeerd is bijna gelijk aan als hij rechtop ligt. Je doelen zijn bereikt en je kunt nu een overvloedige oogst binnenhalen. De voorspoed kan van toepassing zijn op je gezin, relatie, zakelijke onderneming, carrière of gezondheid. Er kan echter sprake zijn van wolkjes aan de lucht, als een waarschuwing dat zoveel voorspoed beschermd en gekoesterd moet worden. Het kan immers verkeren.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.Je hebt verdriet over een scheiding, een gedwongen afscheid of een ander verlies. Je hebt te kampen gehad met heftige emoties, maar het ergste lijkt voorbij te zijn. Je gezonde verstand heeft nu de overhand en je ziet de eerste zonnestralen achter de wolken schijnen. De zwaarden drie omgekeerd staat voor het verwerkte verdriet. Het is er nog wel, maar het overheerst je leven niet meer. De pijn is er nog, maar je bent ook alweer bezig om je leven op te pakken en maakt voorzichtig nieuwe plannen. Als deze kaart in de toekomst valt dan komt er een afscheid of verlies dat je minder hard valt. Ook nu gaat het vaak om een beslissing die je met je verstand neemt en die lijnrecht tegen je gevoel ingaat, maar vaak gaat het ook simpelweg om het accepteren en nemen van je verlies.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.De helderheid van de Zon schijnt op uw leven, kunt u van harte welkom een nieuwe periode van voorspoed en geluk. De vitale energie lijkt te verbeteren op elk gebied van je leven, van werk tot relaties. U hebt de energie en zelfvertrouwen aan elk van uw dromen werkelijkheid te maken. Dit vertrouwen zal u helpen opnieuw niet alleen de huidige maar ook op lange termijn planning voor de toekomst. Als de zon schijnt, kan het verwijzen naar een letterlijk warm klimaat. U kunt reizen naar een zonnige plaats of in de zomer kan bijzondere betekenis hebben voor jou. Gelukkig vergaderingen, belangrijke omstandigheid zal alles lijkt op dit moment. Af en toe kan de zon betrekking hebben op kinderen, misschien een nieuwe geboorte of oudere kinderen. Sommige nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, ziekte kan gaan of er is een aangename verrassing zwangerschap
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Geld lijkt te worden wanneer de schaarse Negen van Pentakels is teruggedraaid. Het is tijd om na te gaan waar u geweest bent levensstijl behouden blijven en worden voorbereid om te bezuinigen dingen. Onverwachte kosten drain je middelen en je kan hebben gedaan slecht of riskante investeringen die terug komen nu achtervolgen je.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Als de gehangene omgekeerd verschijnt dan is dit een teken dat je gedreven door trots, zelfzucht of koppigheid probeert een situatie naar je hand te zetten die feitelijk buiten je controle of macht ligt. Het (te lang) vasthouden aan verworvenheden die je noodgedwongen moet opgeven leidt tot frustratie, verdriet en verbittering. Uiteindelijk wordt het toch allemaal uit je handen geslagen. De gehangene omgekeerd waarschuwt je dat je nu met oogkleppen op leeft en de situatie zoals deze onvermijdelijk is, niet onder ogen wil zien. Het is tijd voor een reality check en dit gebeurt goedschiks of kwaadschiks, het is aan jouzelf of je uiteindelijk toch erin slaagt om je geest open te stellen en tijdelijk de sturing aan de omstandigheden over te laten.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.