1. Huidige invloed.

Zwaarden Vijf ** omgekeerd ** : Wrede woorden, kwetsende daden om anderen, of zichzelf, te verslaan. Wraakzuchtige doeleinden zijn zinloos en laag.

2. Huidige hulp of belemmering.

Het Oordeel: Bevrijding, transformatie, besef van persoonlijke macht. Een positieve belangrijke verandering.

3. Verleden.

Pentakels Koning ** omgekeerd ** : Koppig, geldbelust, bezitterig.

4. Recente gebeurtenis.

Bekers Schildknaap: Karakter: Gevoelig en verbeeldingsrijk Boodschap: Geïnspireerd, verheffend; kan uit het eigen onderbewuste komen (bv droom)

5. Mogelijke toekomst.

Bekers Koning: Je kent of bent iemand die zeer intuïtief is, gevoelig en wijs. Je volgt je gevoel en komt daarbij zelden bedrogen uit. Jouw diepste gevoelens slepen je niet mee maar geven je kracht.

6. Nabije toekomst.

Zwaarden Koningin: Intelligent, onafhankelijk, besluitvaardig en analytisch.

7. Hoe jij het ziet.

De Zegewagen ** omgekeerd ** : Je komt niet vooruit doordat je wilskracht niet sterk genoeg is om de verschillende impulsen waar je aan bloot staat, te beteugelen en te kanaliseren. Je verliest controle over de situatie en je leven. Zelfoverschatting.

8. Hoe je naaste omgeving het ziet.

Pentakels Zeven ** omgekeerd ** : Zorgen over praktische kwesties

9. Hoop en vrees.

Pentakels Acht: Eraan werken, leren, trainen.

10. Uiteindelijke afloop.

De Ster: Je energie wordt op het najagen van je dromen en talenten gericht. Een goede gezondheid en geluk lacht je toe.


Deze trekking kent geen sterke dominantie door een enkel element.

Kleine Arcana de Hofkaarten

Met vier hofkaarten lijkt er een behoorlijke invloed op de vraag uitgeoefend te worden door andere personen in je omgeving. Kijk goed welke hofkaarten vallen om te bepalen om wie het kan gaan.

Tarot Kleur: Pentakels

Drie kaarten van de kleur Pentakels

Kleine Arcana: De Koningen

Twee Koningen: Minder belangrijk overleg Omgekeerd: Projecten

De Vissen in de Tarot

Twee vissen: Er is iets dat je over het hoofd ziet.

Kaart Positie Duiding
1.Dit is je uitgangspositie, wat er nu speelt. De huidige condities en omgeving rondom je vraag.Wanneer de Vijf van Swords is omgedraaid, is het tijd om uw verliezen te snijden. Soms willen bewijzen dat we gelijk hadden wordt belangrijker dan gelijk hebben. Op dit punt, heb je al verloren deze strijd, maakt niet uit wat je nog meer zeggen of doen. Jaloezie, trots en eigengerechtigheid kan houden u in de strijd, maar het is tijd om te accepteren nederlaag en weg te lopen. Accepteren wat er is gebeurd, leren en opnieuw te beginnen.
2. Deze kaart staat voor wat je helpt of je obstakel al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Arrest Vaak kan een letterlijke beschikking, iets wat veel te laat en noodzakelijk zijn. Alle bewegingen die op dit moment positief zal zijn, dus neem de tijd om dit verder te gaan met het geloof. Bij arrest blijkt, het is een tijd waarin alles duidelijk wordt na een periode van handelen in het donker. Niet alleen heb je nu profijt kan hebben van het hele plaatje duidelijk, deze nieuwe golf van energie doordringt alle gebieden van uw leven. Als u zich zorgen over het werk of de gezondheid, arrest geeft aan dat u nu in een periode waarin genezing en groei hebben genomen, en er's time voor een frisse start. Geniet van deze nieuwe periode - je hebt geworsteld en kwam aan de andere kant. Tijd voor een frisse start!
3. Dit zijn je ervaringen tot nu toe en wat je inmiddels (bewust of onbewust) duidelijk geworden is. Deze kaart geeft aan waarom je nu deze vraag stelt.De pentakels koning is een saaie piet als hij omgekeerd valt. Zijn koppigheid maakt hem een conservatieve bullebak die alles afwijst wat hij niet al kent. Hij is gierig op het krenterige af. Door zijn conservatisme vermijdt hij alle risico's en laat hij goede kansen lopen.
4. Dit is het recente verleden en verbeeld een gebeurtenis die waarschijnlijk de directe aanleiding tot deze legging is. De bekers schilknaap staat meestal voor een persoon. Jijzelf of iemand in je omgeving heeft de sterke emotionele en intuïtieve aard van een kind. Een persoon die meer dan anderen het gevoel en de intuïtie als kompas gebruikt in het leven. Dit uit zich in een rijke verbeelding en meer dan eens een zeer artistieke inslag. Discipline is een ontwikkelpunt voor de schildknaap, door discipline kunnen de dromen en beelden concreet gemaakt worden. Dit is de persoonskaart voor zieners, dromers, visionairs en profeten. De bekers schildknaap kan ook staan voor een creatieve gedachte of een droom die je op dit moment bezighoudt. Door de intuïtie gedreven kun je door een plotseling inzicht of een lucide droom getroffen worden. Indien dit het geval is, moet er aan de duiding daarvan extra aandacht en gewicht toegekend worden.
5. Deze kaart toont de mogelijke toekomst. Wellicht de toekomst zoals je hem voor je ziet, misschien duidt deze kaart nog een mogelijk alternatieve uitkomst aan die je zelf nog niet ziet.De bekers koning staat open voor zijn diepste gevoelens, maar laat zich niet meeslepen door emoties. Hij regeert over zijn gevoelsleven en put er wijsheid en kracht uit. Deze persoon zal zijn hart volgen en vertrouwen op zijn intuïtie. Hij of zij komt daarbij zelden of nooit bedrogen uit. Zijn liefde is waarachtig en komt vanuit het diepst van zijn hart, als geboren romanticus weet hij diep in het hart van zijn object van affectie door te dringen. Je kunt hem vertrouwen, hij sluit zich niet af van de gevoelens van anderen. In feite maakt hem dat ook zeer geschikt als pastor, psychiater of anderszins als hulpverlener bij emotionele nood. Om vorm te geven aan dat wat in wezen onbenoembaar is zal de koning van de bekers op het artistieke vlak zichzelf uiten in gedichten of beeldende kunsten vol van sprekende kleuren en zwaar van symboliek. Dromen worden door hem of haar zeer serieus genomen en niet zelden in een dagboek worden opgetekend.
6.
Dit is de nabije toekomst, de eerstvolgende gebeurtenis die relevant is voor de vraag die deze legging behandeld.
De Koningin van Zwaarden is de meest onafhankelijke van de koninginnen, in staat om de zorg voor en zichzelf te verdedigen. Of ze heeft een metgezel of woont alleen, ze is gelukkig en tevreden. Wonen alleen voor de Koningin van Zwaarden: een leven zonder obligaties en veel vrijheid, die beide zijn erg belangrijk voor haar. Terwijl ze met haar vrije ideeën, ze de neiging om geheimzinnig en mysterieus en antipathieën als iedereen. Emotioneel, ze houdt haar kaarten dicht bij haar borst, ze lijkt misschien hardvochtig, maar degenen die weten de Koningin het best kan instaan voor haar warm gevoel. Ze kunnen worden uitzonderlijke trouw - dat is de beleefde manier om te zeggen koppig - toen ze toegezegd heeft om een idee of actie. Haar geest is zo scherp als een scheermes, en ze heeft een oneindige dorst om te leren. Ze past niet echt met conventionele samenleving en heeft nog niet geleerd om naar te kijken versus door mensen.
7. Deze kaart verbeeld jouw houding ten opzichte van deze kwestie.De Zegewagen omgekeerd staat voor een strijd die verloren wordt. De reden van je nederlaag is gebrek aan wilskracht. Innerlijk strijden je aandriften met elkaar en je laat jezelf meetrekken met waar deze krachten je voeren, zonder dat je een wezenlijke stap vooruit maakt. Je weet je leven niet onder controle te brengen, doordat je telkens weer dezelfde fouten maakt of op de verkeerde momenten aan jezelf toegeeft. De zegewagen omgekeerd kan ook staan voor zelfoverschatting en zelfverheerlijking, zonder dat dit door de werkelijkheid ondersteund wordt. Dit kan gepaard gaan met drugs of alcoholgebruik, maar leidt uiteindelijk altijd tot een smadelijke nederlaag. Hoogmoed komt voor de val. De Zegewagen kan zelfs wijzen op een zakelijk falen door gebrek aan besluitvaardigheid en twijfel.
8. Dit is hoe jou omgeving, familie, vrienden, werkkring deze situatie ziet en er mee omgaat.Geestelijke en lichamelijke uitputting wordt aangegeven wanneer de Zeven van Pentakels is teruggedraaid. Nogmaals, je hebt hard gewerkt voor weinig beloning, maar in dit geval, is er geen vreugde en je kunt niet verder. Dit is een tijd om een pauze te nemen en de situatie opnieuw te beoordelen. Je zult zien dat uw houding zal snel verandering in en u zult in staat zijn om snel te verplaatsen in een andere, meer productieve richting. Op dit moment ben je gewoon uitgeput.
9. Deze kaart geeft je hoop of je vrees weer al naar gelang het een positieve of negatieve kaart is.Nieuwe vaardigheden en het uitbreiden carrière horizon zijn aangegeven door de Acht van Pentakels. Dit is een tijd waar je de kans om nieuwe dingen te leren, toe te passen voorkennis en wat extra vakken aan een andere veer toe te voegen aan je pet. Dit betekent niet echt iets nieuws te beginnen geven, maar die voortbouwt op eerdere vaardigheden. In termen van geld, moeten kleine spaar-en geschenken zorgvuldig worden geïnvesteerd om je waarde te verhogen.
10. Dit is de uiteindelijke uitkomst van de kwestie. Deze kaart geeft aan hoe de kwestie uiteindelijk tot oplossing zal komen. Kijk nog eens goed naar de kaart op positie 5.Tarotkaart XVII de Ster is een fortuinlijke kaart. Ze wijst op een nieuw begin dat onder een goed gesternte van start gaat. Deze onderneming is door het lot gunstig gezind. Deze poging komt vanuit een evenwichtig gemoed en niet vanuit arrogantie. Deze keer is het doel helder en zuiver. Er kan sprake zijn van een plotselinge doorbraak of een kans die je in de schoot geworpen wordt. Een begin van een nieuwe studie of het opnieuw opbouwen van je leven nadat je oude wereldje ten onder is gegaan. Voor jonge mensen kan het staan voor het uitvliegen uit het ouderlijke huis. Het kan ook staan voor een nieuwe baan die beter bij je past. Hoe het ook zij, je bent nu op de goede weg, het geluk lacht je toe. Je voelt je rustig en vol vertrouwen in jezelf en de toekomst.

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Bijvoorbeeld carriére, Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. De Tarot Lezer probeert zoveel mogelijk informatie al voor je af te drukken in de legging op deze website, zodat je het beste antwoord op je vraag kunt formuleren.

Leg gratis de online tarot legging het keltisch kruis, een uitgebreide verklaring van de tarot kaarten en combinaties.